פטור ממכרז


בהתאם לסעיף 2(ח) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010
האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת להלן את ההתקשרויות, שהחליטה לבצע שלא באמצעות מכרז .תאריך כותרת קובץ
03/10/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש ספטמבר 2019
03/10/2019 רשימת פטורים לתקופה 28.08.2019- 03.10.2019
05/09/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש אוגוסט 2019
28/08/2019 רשימת פטורים לתקופה 14.08.2019- 28.08.2019
14/08/2019 רשימת פטורים לתקופה 01.08.2019 -14.08.2019
01/08/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש יולי 2019
01/08/2019 רשימת פטורים לתקופה 11.07.2019- 01.08.2019
11/07/2019 רשימת פטורים לתקופה 27.05.2019- 11.07.2019
01/07/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש יוני 2019
10/06/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש מאי 2019
27/05/2019 רשימת פטורים לתקופה 24.03.2019- 27.05.2019
01/05/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש אפריל 2019
02/04/2019 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש מרץ 2019
24/03/2019 רשימת פטורים לתקופה 27.01.2019- 24.03.2019
03/03/2019 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש פברואר 2019
04/02/2019 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש ינואר 2019
27/01/2019 רשימת פטורים לתקופה 07.01.2019- 27.01.2019
07/01/2019 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש דצמבר 2018
23/12/2018 רשימת פטורים לתקופה 16.12.2018- 07.01.2019
16/12/2018 רשימת פטורים לתקופה 10.12.2018- 16.12.2018
10/12/2018 רשימת פטורים לתקופה 10.12.2018-05.12.2018
05/12/2018 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש נובמבר 2018
05/12/2018 רשימת פטורים לתקופה 05.12.2018-29.11.2018
29/11/2018 רשימת פטורים לתקופה 29.11.2018-07.11.2018
07/11/2018 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש אוקטובר 2018
07/11/2018 רשימת פטורים לתקופה 07.11.2018-04.09.2018


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה