פטור ממכרז


בהתאם לסעיף 2(ח) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010
האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת להלן את ההתקשרויות, שהחליטה לבצע שלא באמצעות מכרז .תאריך כותרת קובץ
13/01/2021 רשימת פטורים לתקופה 13.01.2021-09.12.2020
05/01/2021 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש דצמבר 2020
09/12/2020 רשימת פטורים לתקופה 09.12.2020-24.11.2020
09/12/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש נובמבר 2020
24/11/2020 רשימת פטורים לתקופה 24.11.2020-18.11.2020
18/11/2020 רשימת פטורים לתקופה 18.11.2020-15.11.2020
15/11/2020 רשימת פטורים לתקופה 15.11.2020-19.10.2020
01/11/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש אוקטובר 2020
19/10/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש ספטמבר 2020
19/10/2020 רשימת פטורים לתקופה 19.10.2020-15.09.2020
15/09/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש אוגוסט 2020
15/09/2020 רשימת פטורים לתקופה 15.09.2020-19.08.2020
19/08/2020 רשימת פטורים לתקופה 19.08.2020-19.07.2020
02/08/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש יולי 2020
19/07/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש יוני 2020
19/07/2020 רשימת פטורים לתקופה 19.07.2020-22.06.2020
22/06/2020 רשימת פטורים לתקופה 22.06.2020-05.01.2020
02/06/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש מאי 2020
17/05/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש מרץ 2020
03/03/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש פברואר 2020
02/02/2020 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש ינואר 2020


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה