חדש על המדף

פברואר 2019

* בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה: מתווה לגיוס חרדים לצה"ל ספר אקלטרוני
* "היא מדינת ישראל": השיח הציבורי על שם המדינה ספר אקלטרוני
* יהדות ישראלית: דיוקן של מהפכה תרבותית
* הוראת היסטוריה: חישוב מסלול מחדש
* דברי יפת: מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ-ישראל ספר אקלטרוני
* האיגוד: חלוצי מדע היהדות בגרמניה
* החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית: חזון ומעשה ספר אקלטרוני
* כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1949-1799: גאוגרפיה היסטורית ספר אקלטרוני
* שחוק בשמים: סמלי צחוק ביצירתו של ש"י עגנון ספר אקלטרוני
* השפה העברית בראי חכמת ההיגיון: משנתו הלוגית-הפילוסופית-הבלשנית של רבי יוסף כספי
* חינוך רואה מורכבות
* סובייקט-מסך: על האנושי כצופה במרחב הטכנו-תיאולוגי
* המטאפיסיקה של הארוס
* לקסיקון להינדואיזם
* שואה - הכרוניקה
* פושעים ללא גבולות: סיפורי הסגרות בינלאומיות
* הצבא וחברת השוק בישראל
* פרולטרים דתיים התאחדו!: פועלי אגודת ישראל- אידיאולוגיה ומדיניות
* כחומה עמודנה: אימהות ללוחמים בספרות העברית
* פרולטרים דתיים, התאחדו!: פועלי אגודת ישראל - אידיאולוגיה ומדיניות ספר אקלטרוני
* הסדרת השדלנות בישראל ספר אקלטרוני
* העת החדשה המוקדמת
* המלך מאוהב: שני מחזות מהודו העתיקה
* נפש בשיקום: פסיכולוגיה של אנשים עם מוגבלות
* זלמן ארן: פוליטיקאי כאינטלקטואל ספר אקלטרוני
* Beyond the Nation-State: The Zionist Political Imagination from Pinsker to Ben-Gurion
* A History of Water Engineering and Management in Yemen
* Introduction to Solid State Physics

חזרה