חדש על המדף

המטאפיסיקה של הארוס
לקטלוג אביאל רובשוב
המטאפיסיקה של הארוס
ספר זה קושר בין אחד האדירים שבמאוויי האדם - הארוס, ובין יסודות היקום. תוך כדי פירוט הטעמים לקישור הזה, ולאחריו, מתבררות בספר שאלות בשורה רחבה של נושאים, ונחקרים בו מושגי היסוד של ההווייה האנושית.

לספר שני חלקים: מסה מפורטת בשם "מסע בתוך הלוגוס" הבאה לבסס את ההכרה במעמדו המטאפיסי של הארוס, ולאחריה מארג של למעלה מ-1500 אמרות שהגה וניסח המחבר, "ניצוצות בתוך הכאוס" שאורם יזהר ביתר שאת לצולחים את המסע הפותח.

אביאל רובשוב, יליד ירושלים (1971), הוא בוגר החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית.