חדש על המדף

פברואר 2018

* הדלעתו של קלאודיוס האלוהי [עם] היסטוריה רומית, ס-סא 4 ספר אקלטרוני
* תמונת מצב חברתית 2017 ספר אקלטרוני
* מבחר כתבים ספר אקלטרוני
* שיטות ניקוד ומסורות קריאה של העברית: אסופת מחקרים ספר אקלטרוני
* האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות ספר אקלטרוני
* תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי ספר אקלטרוני
* ארנהם: כישלון בצל הגבורה
* מה מרגישים כשמתגרשים: דרך ההתמודדות הרגשית והמעשית עם מסע הגירושין
* רקוויאם לשלום: ייצוג הסכסוך בקולנוע הישראלי בעקבות אינתיפאדת אל-אקצה
* מאחורי הכאפייה: הסכסוך מנקודת המבט הפלסטינית
* דת: מחוק לאמונה - קורותיו של מינוח מכונן ספר אקלטרוני
* תחזית ארוכת טווח לגבי התפלגותם של ביקושי השיא השעתיים לחשמל ספר אקלטרוני
* הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית ספר אקלטרוני
* כאלה היינו: נעורים והתבגרות בישראל של העשור הראשון, סיפור אישי ספר אקלטרוני
* 'ונפשו מאכל תאוה': מזון ומיניות בספרות ההשכלה ספר אקלטרוני
* מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017 ספר אקלטרוני
* מחוויה לפולחן: משבר המודרניזם בשירה הארץ-ישראלית: מקרה אליהו טסלר ספר אקלטרוני
* כלכלת ישראל
* אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים ספר אקלטרוני
* שודדי ים יהודים בקריביים
* חשופים בעלטה: המוסד, השב"כ והתקשורת הישראלית ספר אקלטרוני
* אוטוביוגרפיות של שיגעון: מבט על האדם ועל הנרטיב ספר אקלטרוני
* יהודי לוב: דו-קיום, רדיפות, עלייה
* ארבעה חיבורים תאולוגיים ספר אקלטרוני
* חוכמת המהסס: חייו והשקפת עולמו של ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, לוי אשכול
* ממני אישית לא יצא גנרל: הכשרת הפיקוד הקרבי בצה"ל, 1956-1949 ספר אקלטרוני
* הסיפור של היהודים: למצוא את המילים: 1000 לפנה"ס - 1492 לספירה
* אסור להרים ידיים: זיכרונות דחייה חברתית מגיל הילדות
* עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר
* בעל השם והרופא: רפואה ומאגיה בקרב יהודי גרמניה בראשית העת החדשה ספר אקלטרוני
* נתניהו: בית ספר לשיווק פוליטי
* פדגוגיה אחרת: למידה לאורך החיים והשכלה גבוהה
* תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב- 2009-2003 ספר אקלטרוני
* יומן ספרותי: מבחר רשימות עיתונות ספר אקלטרוני
* והארץ מלאה: התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל ספר אקלטרוני
* יש זיכרון לראשונים: מבחר מאמרי ביקורת על סיפורי צבי לוז ספר אקלטרוני
* ידידות בלתי אפשרית: סיפור חייהן המיוחד של רות דיין וריימונדה טוויל
* שאלות עתים בוערות: מבחר כתבים ספר אקלטרוני
* שנתון החברה החרדית בישראל 2017 ספר אקלטרוני
* המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי ספר אקלטרוני
* תמורות בחברה היהודית בימי הביניים ספר אקלטרוני
* בדרך אל העיר: שער הגיא כמחוז זיכרון
* סוגיות הליבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני
* מעבדה, מכון מחקר, עיר מדע: ממכון דניאל זיו למכון ויצמן למדע, 1949-1934 ספר אקלטרוני
* ההר, הכיפה והמבט: הר הבית בתרבות החזותית הישראלית
* טיפול בתנועה ומחול: האמנות והמדע ספר אקלטרוני
* שיטת מינוי השופטים בישראל ספר אקלטרוני
* המזכרת: שירה, צילום וזיכרון: על דן פגיס, אבות ישורון, טוביה ריבנר והרולד שימל ספר אקלטרוני
* הקוויקרים בפלשתינה: מפעלם החינוכי בשנים 1948-1869
* כאן יא מכאן: היבט ומבט בתמונת זיכרון הילדות בתקופת השואה והמלחמה בלוב
* כנפי האימפריה: כישלון חיל האוויר הבריטי במאבק בטרור ובגרילה ובהגנה על המנדט הארץ-ישראלי: האם הלקח נלמד?
* רשת הזמן: מסע להבנת הזמן והמציאות
* מבצע דמוקלס: מלחמתה החשאית של ישראל במדענים של היטלר, 1967-1951
* על חבל דק: המאבק בטרור והמחויבות לזכויות אדם ספר אקלטרוני
* In Pursuit of Peace in Israel and Palestine
* כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות ספר אקלטרוני
* Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014 ספר אקלטרוני

חזרה