חדש על המדף

עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר
לקטלוג חנה כשר
עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר
בספר חשוב זה בוחנת פרופ' חנה כשר את אחת הסוגיות המורכבות ביותר בתולדות המחשבה הפילוסופית היהודית לדורותיה, מרב סעדיה גאון ועד עמנואל לװינאס, והיא סוגײת רעיון בחירת עם ישראל ועליונותו על פני כל העמים. האם עם ישראל הוא 'העם הנבחר'? אם אכן עם ישראל מועדף על ידי האל, האם יש לאפליה זאת הצדקה מוסרית? האם רעיון עם ישראל כ’עם סגולה’ מניח תפישׂה גזענית?

אחת התרומות החשובות של מחקר מקיף זה היא שההדגשה היתרה של רעיון בחירת עם ישראל בהגות היהודית היא תוצר מובהק של פולמוס עם הנצרות, ובאופן זניח יותר - עם האיסלאם.

ואלה הם ההוגים שהמחברת בוחנת לעומק את דעותיהם בסוגײת 'העם הנבחר': ר' סעדיה גאון, ר' יהודה הלױ, הראב"ד, הרמב"ם, ר' יעקב אנטולי, ר' יצחק עראמה, המהר"ל, שפינוזה, רמח"ל, משה מנדלסון, הרמן כהן, פראנץ רוזנצװײג, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ישעיהו ליבוביץ ועמנואל לױנס.