האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
שם הקורס   מספר
קורס

6 6 מבוא לתורה שבעל-פה   10133
  4 מבוא לתורה שבעל-פה (ברוסית)   42103

6 6 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם   10202
  3 הלכה והגות - מבוא לפילוסופיה של הרמב"ם (ברוסית)   42119
  3 הלכה והגות - מבוא לפילוסופיה של הרמב"ם   42120
  6 הלכה והגות - קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם (ברוסית)   42146

6 6 יהודים בעידן של תמורות   10204
  6 יהודים בעידן של תמורות (ברוסית)   42132
  6 יהודים בעידן של תמורות (בספרדית)   41204

6 6 ירושלים לדורותיה   10208
  3 ירושלים לדורותיה - חלק ב (ברוסית)   42107

6 6 ירושלים לדורותיה   10208
  3 ירושלים לדורותיה - חלק א (ברוסית)   42106

6 6 ירושלים לדורותיה   10208
  6 ירושלים לדורותיה (ברוסית)   10643
  6 ירושלים לדורותיה (ברוסית)   42142

6 6 יהודה ורומא   10212
  3 היהודים באימפריה הרומית: (משנת 70 עד 220) (ברוסית)   42110

6 3 ראשית המלוכה בישראל (עיונים בספר שמואל א)   10228
  6 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל   10710

6 6 בימי שואה ופקודה   10234
  4 בימי שואה ופקודה (ברוסית)   42102

6 6 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה   10265
  4 פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם (ברוסית)   42101

6 6 בין יהודים לנוצרים   10275
  3 בין יהודים לנוצרים - חלק ב (ברוסית)   42109
  6 בין יהודים לנוצרים (ברוסית)   42143

6 6 בין יהודים לנוצרים   10275
  3 בין יהודים לנוצרים - חלק א (ברוסית)   42108
  6 בין יהודים לנוצרים (ברוסית)   42143

6 6 בין יהודים לנוצרים   10275
  6 בין יהודים לנוצרים (ברוסית)   10644
  6 בין יהודים לנוצרים (ברוסית)   42143

6 6 סוגיות בעולמם של חכמים   10304
  6 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים   10572

- 6 חילופי משטרים ביוון הקלאסית   10306
  2 הפוליס: משטרים, חילופי משטרים ומהפכות   12023
מי שלמד את הקורס 10306 לא יכול ללמוד את הקורס 12023.

6 6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820   10331
  6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820   10589
  6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית (ברוסית)   42304

6 6 מדינת החשמונאים   10419
  6 מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי (ברוסית)   10671
  6 מגלות לקוממיות - מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי (רוסית)   42145
  3 מגלות לקוממיות מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי א(ברוסית)   42113

6 6 מדינת החשמונאים   10419
  6 מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי (ברוסית)   10671
  6 מגלות לקוממיות - מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי (רוסית)   42145
  3 מגלות לקוממיות מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי ב(ברוסית)   42114

6 6 מבית לאומי למדינה בדרך: הישוב היהודי בא"י בין מלה"ע   10423
  3 מבית לאומי למדינה בדרך - חלק א (ברוסית)   42137

- 6 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים   10555
  2 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים   12013
מי שלמד את 10555 אינו יכול ללמוד את 12013.

6 6 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה   10573
  6 תמורות בחברה היהודית בגרמניה (במאות יח, יט)   10302

12 6 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה   10573
  6 יהדות צרפת מערב המהפכה הצרפתית עד פרשת דרייפוס   10308
  6 תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית מזרח-אירופה   10310
מקבוצת קורסים זו אפשר ללמוד 2 קורסים בלבד (אך לא באותו סמסטר), דהיינו אפשר לצבור לא יותר מ- 12 נ"ז.

6 6 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון   10700
  6 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון   10219

6 6 יהודי רוסיה במאה ה-20   10744
  6 יהודי רוסיה במאה ה-20 (ברוסית)   42148

6 6 בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית   10815
  6 מבוא לתורה שבעל-פה   10133

6 6 האביב היהודי: התעוררות הלאומיות היהודית   10818
  6 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881   10121

6 6 לאומיות יהודית וציונות   10843
  6 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881   10121

- 3 יסודות הערבית הספרותית א'   10853
  0 יסודות הערבית הספרותית א   91465

6 6 היצירה הנבואית במקרא   10902
  3 היצירה הנבואית במקרא   10498

- 6 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה   10938
  6 תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית מזרח-אירופה   10310
מי שלמד את הקורס תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית במזרח אירופה (10310) מנוע מללמוד קורס זה.

- 6 משטרים בפוליס היוונית   10965
  6 חילופי משטרים ביוון הקלאסית   10306
מי שלמד את 10306 - חילופי משטרים ביוון הקלאסית, לא יכול ללמוד את 10965 - משטרים בפוליס היוונית.

6 6 אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות (ברוסית)   42301
  6 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות   10333

6 6 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20   10112
  6 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (ברוסית)   42127

6 6 מבוא למוסיקה ב   10113
  3 יסודות המוסיקה ג   10171

3 3 יסודות המוסיקה א   10169
  6 מבוא למוסיקה א   10148

3 3 יסודות המוסיקה ב   10170
  3 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב   10158

6 6 האופרה   10411
  2 מבט לאופרה   10152

6 6 בטהובן - מורד ורומנטיקן   10445
  6 בטהובן: מורד ורומנטיקן   10934

6 3 לשון ותקשורת   10668
  6 לשון, חברה ותרבות   10641

6 3 לשון ותקשורת   10668
  6 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה   10250

6 6 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו   10734
  6 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו   10552

6 6 סדנה בכתיבת שירה   10798
  3 סדנה לכתיבת שירה א   10773
  3 סדנה לכתיבת שירה ב   10774

6 6 סדנה בכתיבת סיפורת   10799
  3 סדנה לכתיבת סיפורת א   10771
  3 סדנה לכתיבת סיפורת ב   10772

- 6 התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי   10919
  2 התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית   12027

12 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

6 6 יחסי עבודה   10395
  6 יחסי עבודה   10588

8 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697

8 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

- 6 התנהגות ארגונית-מיקרו   10430
  6 התנהגות ארגונית-מקרו   10434
מי שלמדו את 10430 בגרסתו הקודמת לפני 2018ב מנועים מללמוד את 10434.

3 6 כלכלת עבודה   10519
  3 כלכלת עבודה   10508

3 6 כלכלה בין-דורית   10574
  6 כלכלה בין דורית משולב התנסות מעשית   10996

3 3 כלכלת ישראל   10665
  3 כלכלת ישראל   10481
  6 כלכלת ישראל   10954

8 6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 3 יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים   10713
  6 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים   20297

- 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10835

6 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

8 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836
סטודנט שסיים בהצלחה את צמד הקורסים 10735 ו 10736 מנוע מללמוד את 10836.

8 4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

8 4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 דיני תאגידים   10900

6 6 ניהול טכנולוגיה וחדשנות   10777
  9 ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית   10847

3 3 מקרו כלכלה א   10793
  2 מקרוכלכלה א   10457

4 3 מקרו כלכלה ב   10794
  4 מקרוכלכלה ב   10458

6 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697

6 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  6 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913

- 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  3 השבחת ערך חברות   13041

6 6 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות   10862
  6 ניתוח דוחות פיננסיים   10389

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות   10280

6 6 ניהול אסטרטגי   10908
  6 ניהול אסטרטגי   10689

- 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913
  3 השבחת ערך חברות   13041

3 6 כלכלה ציבורית   10917
  3 כלכלה ציבורית   10518

3 6 כלכלה ציבורית   10917
  6 כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית   10997

3 6 כלכלת ישראל   10954
  6 כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית   10998

6 6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים   10992
  6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים א'   10994

- 3 תורת המשחקים - יישומים לניהול   13044
  6 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול   10599
מי שלמד את 10599 אינו יכול ללמוד את 13044.

6 6 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה   10165
  3 מבוא למדע המדינה   10162

- 6 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה   10165
  3 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני   12201
מי שלמד את הקורס 10165 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, אינו יכול ללמוד את הקורס 12201 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני.

6 6 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223
  6 מבוא לפוליטיקה השוואתית   10660
מי שלמד את 10223 לפני א2005, לא יוכל לצבור נ"ז בקורס 10660. החל מ - א2005, אין חפיפה בין הקורסים, והם משלימים בתכניהם זה את זה.

9 6 דפוסי חברה בישראל - מגמות ליכוד ופירוד   10239
  6 מגמות בחברה הישראלית   10495

- 6 סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית   10326
  2 נושאים נבחרים בדמוקרטיה המודרנית   12010

- 6 מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה   10375
  2 מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה   12009
מי שלמד את 12009 אינו יכול ללמוד את 10375.

- 6 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל   10392
  2 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל   12011
מי שלמד את 12011 אינו יכול ללמוד את 10392.

6 6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל   10406
  3 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - חלק ב (ברוסית)   42105

6 6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל   10406
  3 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - חלק א (ברוסית)   42104

6 6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל   10406
  6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   10642
  6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   42141

6 6 ישראל בעשור הראשון   10486
  6 ישראל בעשור הראשון (ברוסית)   10670
  6 ישראל בעשור הראשון (ברוסית)   42147

6 6 ישראל בעשור הראשון   10486
  6 ישראל בעשור הראשון (ברוסית)   10670
  3 ישראל בעשור הראשון - חלק ב (ברוסית)   42126
  6 ישראל בעשור הראשון (ברוסית)   42147

- 6 השאלה הלאומית בברית-המועצות, 1991-1917   10504
  2 השאלה הלאומית בבריה"מ ובמדינות חבר העמים   12017
מי שלמד את 10504 אינו יכול ללמוד את 12017

- 6 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל   10509
  2 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון   12016
מי שלמד את 10509 אינו יכול ללמוד את 12016

6 6 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל   10509
  6 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (ברוסית)   42305

6 6 פערים ואי-שוויון בישראל   10576
  6 עדה, לאום ומעמד בחברה הישראלית   10364

2 2 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי   10618
  4 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות   10848

6 6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   10642
  6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   42141
  3 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - חלק א (ברוסית)   42104

6 6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   10642
  6 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (ברוסית)   42141
  3 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - חלק ב (ברוסית)   42105

6 6 משטרים דמוקרטיים   10661
  6 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223

6 6 דיקטטורות במאה ה-20   10662
  6 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223

6 6 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה   10691
  3 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה   10402

6 6 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט   10698
  3 לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער   10631

6 6 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   10721
  6 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   10367

- 6 מדיניות ציבורית   10723
  3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042
מי שלמד את הקורס מדיניות ציבורית 10723 אינו יכול ללמוד את סוגיות במדיניות ציבורית 12042

2 2 סדנה ביחסי ציבור   10763
  4 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות   10849

4 4 יסודות המחקר הכמותי א   10769
  4 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו   10285

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  4 הסקה סטטיסטית   30204

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 תורת ההסתברות   20416

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

9 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 תורת ההסתברות   20416

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

- 6 כתיבה של נייר מדיניות   10811
  3 סדנה בכתיבת נייר מדיניות   12039

- 6 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים   10831
  3 תכנית ההתמחות של עיריית תל אביב יפו   12052

- 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10835
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

- 6 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת   10946
  2 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים   12037

- 6 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות   10970
  5 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי   12050
מי שלמד את הקורס 10970 מנוע מללמוד את הקורס 12050.

- 6 רגולציה: סמינר מחקר   10982
  6 רגולציה - מתאוריה למעשה   10957
מי שלמד את 10957 לא יוכל ללמוד את 10982.

- 2 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי   12036
  6 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי   10924

- 5 סמינר מחקר- אזרחות: זכויות,פעולה,מדיניות   12041
  6 אזרחות: תאוריה ופוליטיקה   10903

- 3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042
  3 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה   13037
  6 מדיניות ציבורית   10723
מי שלמד את הקורס 12042 - סוגיות במדיניות ציבורית או את הקורס 10723 - מדיניות ציבורית,
מנוע מללמוד את הקורס 13037 - מדיניות ציבורית מתאוריה למעשה.

- 3 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)   14210
  3 שיטות מחקר איכותניות   10748
מי שלמד את הקורס 10748 מנוע מללמוד את הקורס 14210.

- 6 מכאוב הדעת (ברוסית)   42302
  2 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה   12019

- 0 סדנה לכתיבת תזה - לימודי דמוקרטיה   91458
  3 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית   12190

3 3 רגרסיה וניתוח שונות   10286
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

6 6 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי   10352
  6 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה   10522
  3 חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי   10145

6 4 מחוננות וכישרונות מיוחדים   10613
  6 מחוננות וכישרונות מיוחדים   10711

6 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 הסקה סטטיסטית   30204

- 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

3 1 התנסות במחקר   10786
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

- 1 התנסות במחקר   10786
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום   10914
  6 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה   10936
  6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969

- 6 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית   10935
  6 מוח וקוגניציה   10941

6 6 קוגניציה חזותית   10966
  6 קשב חזותי   10525

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969
  3 שפה וזיקנה   14323

- 6 פסיכולוגיה של משא ומתן   10973
  4 דינמיקה של משא ומתן   10526

- 2 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית   12007
  4 מדיניות חינוך: סמינר מחקר   14034
מי למד את 12007 אינו יכול ללמוד את 14034.

- 4 טכנולוגיה ולמידה   14010
  4 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה   14027

4 4 מדיניות חינוך   14028
  2 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית   12007

4 4 מדיניות חינוך   14028
  4 מדיניות חינוך: סמינר מחקר   14034

3 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203
יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.

8 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  6 תורת ההסתברות   20416

4 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  4 הסקה סטטיסטית   30204
יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.

- 0 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה   91410
  4 התנסות מעשית בפסיכולוגיה   10850

- סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה   91444
  0 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה   91479
  0 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון   91480

- 0 סדנה לעבודה אמפירית במח וקוגניציה   91507
  0 סדנה לעבודה אמפירית: קשב חזותי   91452

8 6 דרכים בכימיה   20108
  6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

3 3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123

3 3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124

6 3 עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470

6 3 עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית ב   20480

4 3 עולם הכימיה   20116
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

9 3 עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  4 כימיה כללית ב   20480

7 3 עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

10 6 צפונות כדור-הארץ   20117
  6 מבוא למדע כדור-הארץ   06101

6 6 אשנב למדעי החיים   20121
  6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)   20214
  6 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית)   20452

6 6 כימיה מולקולרית   20232
  3 כימיה אורגנית לביולוגים   20282

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה א   20495

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה ב   20924

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה א   20495
  4 גנטיקה ב   20924

6 6 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע   20304
  6 בעיות בפילוסופיה של המדע   20914

6 6 פרקים בפיזיולוגיה של הצמח   20306
  6 פיזיולוגיה של הצמח   20536

3 3 נושאים נבחרים בכימיה אי-אורגנית   20348
  3 נושאים בכימיה אטמוספרית   20553

6 6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20411
  6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20556

6 6 כימיה כללית   20437
  6 דרכים בכימיה   20108

8 6 כימיה כללית   20437
  4 עולם הכימיה   20116
למי שלמד את 20437 עד סמסטר ג2006 ואת 20116 עד סמסטר ג2016

6 6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  4 כימיה כללית א   20470
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  6 דרכים בכימיה   20108
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

6 6 כימיה כללית   20437
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

7 6 כימיה כללית   20437
  3 עולם הכימיה   20116
למי שלמד את 20116 החל מ א2017

3 2 מעבדה בכימיה אורגנית   20439
  3 סדנות - כימיה מולקולרית   20251

6 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  6 מבוא לחשמל ולאלקטרוניקה   20103

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב   20489

8 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב   20489

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488

3 3 עקרונות הביוטכנולוגיה   20455
  3 עקרונות הביוטכנולוגיה   20396

6 6 כימיה אורגנית   20456
  3 כימיה אורגנית לביולוגים   20282

9 6 כימיה אורגנית   20456
  6 כימיה מולקולרית   20232

15 6 כימיה אורגנית   20456
  6 כימיה מולקולרית   20232
  6 כימיה אי-אורגנית   20404

3 2 מעבדה: כימיה בפעולה   20458
  3 מעבדה - כימיה בפעולה   20325

2 2 מעבדה באימונולוגיה   20459
  2 מעבדה - תורת החיסון   20345

3 2 מעבדה בביולוגיה מולקולרית   20460
  3 מעבדה בביולוגיה מולקולרית   20357

4 2 מעבדה בכימיה אי-אורגנית   20463
  3 סדנות - כימיה מולקולרית   20251

8 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118

8 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  6 אשנב למדעי החיים   20121

10 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  8 גנטיקה   20275
למי שלמד את 20275 מסמסטר א1990 עד ג2011

8 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  8 גנטיקה   20275
למי שלמד את 20275 מסמסטר א2012.

4 4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

4 4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482
  3 תרמודינמיקה   20217

5 4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482
  3 תרמודינמיקה ב   20264

6 6 תרמודינמיקה   20483
  4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482

6 6 תרמודינמיקה   20483
  3 תרמודינמיקה   20217

6 6 תרמודינמיקה   20483
  3 תרמודינמיקה ב   20264
  3 תרמודינמיקה   20217

4 3 ביוכימיה א לכימאים   20485
  4 ביוכימיה א   20204

6 4 מבוא לאוקיינוגרפיה   20493
  6 אוקיינוגרפיה   20270

4 2 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי   20496
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

5 2 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי   20496
  3 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי   20930
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

5 4 פרקים בכימיה פיסיקלית   20497
  3 קינטיקה כימית   20241

6 4 תורת הקוואנטים א   20522
  5 פיסיקה קוואנטית 1   20320

7 4 תורת הקוואנטים א   20522
  5 פיסיקה קוואנטית 1   20320

8 4 אלקטרומגנטיות אנליטית   20589
  6 תמסורת גלים ואנטנות   20469

7 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  4 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ   20575
  4 פרויקט מחקר במדעי החיים   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  4 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578
ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד"
ניתן ללמוד רק אחד מבין 4 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר"

9 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  4 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ   20575
  6 פרויקט מחקר במדעי החיים   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  4 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578
ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד".
ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר".

- 3 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים   20909
  3 התמיינות של תאי דם   20513

3 3 נושאים בכימיה חישובית   20910
  2 סדנה בהדמיה מולקולרית   20932

6 4 ביולוגיה התפתחותית   20929
  4 ביולוגיה התפתחותית: תופעות, עקרונות ושאלות פתוחות   20410

5 3 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי   20930
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

- 2 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר   20941
  2 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר   20491

3 3 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה   22010
  3 בעיית הרדוקציה בביולוגיה   22001

3 3 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה   22010
  3 טלאולוגיה ומקומה בביולוגיה   22002

4 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  7 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 אלגברה לינארית 1   20109

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 אלגברה לינארית 1   20109
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

12 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 אלגברה לינארית 1   20109
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

6 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

6 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 6 אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

9 7 אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

11 7 אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

13 7 אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

7 7 אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

12 7 אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה בדידה   20476

10 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
יש לבחור בקפידה בין הצמד 20212+20224 לבין 20423, לפי תכנית הלימודים האישית.

9 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
יש לבחור בקפידה את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.

11 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  7 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

8 6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

9 7 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

14 7 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  3 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20218

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  1 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20293

8 6 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 6 תורת ההסתברות   20416
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

12 6 תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

7 5 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 5 תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 5 תורת ההסתברות   20416
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

5 5 תורת ההסתברות   20416
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

11 5 תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

10 4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

11 5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

8 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

8 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

10 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

10 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

10 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

8 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

11 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

14 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

9 7 חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

10 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

11 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

11 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

12 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

12 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  7 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

11 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

8 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

12 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

14 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

7 7 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

5 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 אלגברה לינארית 1   20109

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

5 4 הסקה סטטיסטית   30204
  2 רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 4 הסקה סטטיסטית   30204
  3 רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110
  6 מבוא למדעי המחשב   20427
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

0 0 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים   20127
  0 יישומי מחשב למדעי החברה   10159
  0 יישומי מחשב למדעים   20126

6 6 מבני-נתונים   20223
  6 מבני נתונים   20433
  6 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים   20407
מי שלומד לקראת תואר במדעי המחשב, והתחיל את לימודיו מסמסטר א1997 ואילך, חייב ללמוד את הקורס 20407 ולא את הקורס 20433.

6 6 אוטומטים ושפות פורמליות   20242
  4 אוטומטים ושפות פורמליות   20440

6 6 הנדסת תוכנה ושפת עדה   20271
  6 הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים   20442

7 4 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290
  5 אלגוריתמים   20417
החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.

8 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

10 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

10 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

14 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

6 4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

8 4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

8 4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

6 4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

5 5 אלגוריתמים   20417
  3 אלגוריתמים בתורת הגרפים   20273

7 5 אלגוריתמים   20417
  4 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

6 4 עקרונות פיתוח מערכות מידע   20436
  6 תכנון מערכות מידע   30206
  6 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע   10645

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  4 מבוא לתכנות ולהכרת המחשב   20102

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  4 מבוא לתכנות ולהכרת המחשב   20102
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

7 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

7 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

4 4 אנליזה נומרית 1   20462
  4 חישוב נומרי   20233

3 3 מעבדה בתכנות מערכות   20465
  3 מבוא לתכנות מערכות ושפת C   20386

4 4 מעבדה בתכנות מערכות   20465
  3 מבוא לתכנות מערכות ושפת C   20386

6 4 לוגיקה למדעי המחשב   20466
  6 לוגיקה מתמטית   20327

4 4 ארגון המחשב   20471
  4 ארגון המחשב ותכנותו   20420

3 3 סדנה בשפת ++C   20502
  3 סדנה בתכנות מונחה עצמים   20586

4 4 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות   20529
  3 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם   20560

6 4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

6 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

8 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

8 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

4 4 מימוש מערכות בסיסי-נתונים   20574
  4 מימוש מערכות ניהול בסיסי-נתונים   22918

6 6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

6 6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

8 6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

6 6 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

4 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

8 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

4 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

4 4 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

6 4 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290
החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.

7 5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

6 4 מערכות הפעלה   20594
  6 עקרונות מערכות הפעלה   20354

6 4 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית   20596
  6 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית   20284

4 4 אנליזה נומרית 2   20900
  3 שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות   20366

4 3 סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי   20928
  4 תכנות מערכות דפנסיבי   20937

4 4 מבוא לאבטחת המרחב המקוון   20940
  4 אבטחת מערכות תוכנה   22923

4 4 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות   22926
  4 מודלים מתמטיים של מערכות מקביליות   22901

0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   55467
  0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   69003

0 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב   55468
  0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   69003

9 6 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים   20297
  4 נושאים מתקדמים באלגוריתמים   22910

קורס שאיננו מוצע עוד
סטודנט שלמד את אחד הקורסים בצירוף זה, מנוע מללמוד קורסים נוספים מצירוף זהBack Line