האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
עד סמסטר
הקורס
מסמסטר
הקורס
שם הקורס   מספר
קורס

6 3 ראשית המלוכה בישראל (עיונים בספר שמואל א)   10228
  6 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל   10710

6 6 פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו   10231
  6 פרשנות והתקבלות המקרא בימי הביניים   10889

6 6 סוגיות בעולמם של חכמים   10304
  6 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים   10572

- 6 חילופי משטרים ביוון הקלאסית   10306
  3 הפוליס: משטרים, חילופי משטרים ומהפכות   12023

מי שלמד את הקורס 10306 לא יכול ללמוד את הקורס 12023.6 6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820   10331
  6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820   10589
  6 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית (ברוסית)   42304

6 6 מבית לאומי למדינה בדרך: הישוב היהודי בא"י בין מלה"ע   10423
  3 מבית לאומי למדינה בדרך - חלק א (ברוסית)   42137

- 6 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים   10555
  2 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים   12013

מי שלמד את 10555 אינו יכול ללמוד את 12013.6 6 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה   10573
  6 תמורות בחברה היהודית בגרמניה (במאות יח, יט)   10302

12 6 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה   10573
  6 יהדות צרפת מערב המהפכה הצרפתית עד פרשת דרייפוס   10308
  6 תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית מזרח-אירופה   10310

מקבוצת קורסים זו אפשר ללמוד 2 קורסים בלבד (אך לא באותו סמסטר), דהיינו אפשר לצבור לא יותר מ- 12 נ"ז.6 6 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון   10219
  6 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון   10700

6 6 יהודי רוסיה במאה ה-20   10744
  6 יהודי רוסיה במאה ה-20 (ברוסית)   42148

6 6 בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית   10815
  6 מבוא לתורה שבעל-פה   10133

6 6 האביב היהודי: התעוררות הלאומיות היהודית   10818
  6 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881   10121

6 6 לאומיות יהודית וציונות   10843
  6 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881   10121

- 3 יסודות הערבית הספרותית א'   10853
  0 יסודות הערבית הספרותית א   91465

- 3 יסודות הערבית הספרותית ב'   10854
  0 יסודות הערבית הספרותית ב   91466

6 6 היצירה הנבואית במקרא   10902
  3 היצירה הנבואית במקרא   10498

- 6 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה   10938
  6 תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית מזרח-אירופה   10310

מי שלמד את הקורס תהליכי מודרניזציה בחברה היהודית במזרח אירופה (10310) מנוע מללמוד קורס זה.- 6 משטרים בפוליס היוונית   10965
  6 חילופי משטרים ביוון הקלאסית   10306

מי שלמד את 10306 - חילופי משטרים ביוון הקלאסית, לא יכול ללמוד את 10965 - משטרים בפוליס היוונית.6 6 אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות (ברוסית)   42301
  6 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות   10333

6 6 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20   10112
  6 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (ברוסית)   42127

6 6 מבוא למוסיקה ב   10113
  3 יסודות המוסיקה ג   10171

3 3 יסודות המוסיקה א   10169
  6 מבוא למוסיקה א   10148

3 3 יסודות המוסיקה ב   10170
  3 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב   10158

- 6 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה   10172
  6 קריאה וכתיבה אקדמית, עם גישור מערבית לעברית   10173

10 6 אמנות הרנסנס באיטליה   10232
  6 אמנות הרנסנס והבארוק   10821

6 6 האופרה   10411
  2 מבט לאופרה   10152

6 6 בטהובן - מורד ורומנטיקן   10445
  6 בטהובן: מורד ורומנטיקן   10934

6 3 לשון ותקשורת   10668
  6 לשון, חברה ותרבות   10641

6 3 לשון ותקשורת   10668
  6 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה   10250

6 6 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו   10734
  6 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו   10552

6 6 סדנה בכתיבת שירה   10798
  3 סדנה לכתיבת שירה א   10773
  3 סדנה לכתיבת שירה ב   10774

6 6 סדנה בכתיבת סיפורת   10799
  3 סדנה לכתיבת סיפורת א   10771
  3 סדנה לכתיבת סיפורת ב   10772

- 6 מבוא לאמנויות   10845
  6 מבוא לאמנויות (אנגלית)   10886

- 6 התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי   10919
  2 התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית   12027

12 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

6 6 מחקרי שיווק   10350
  6 שיווק מבוסס דאטה   11303

6 6 יחסי עבודה   10395
  6 יחסי עבודה   10588

8 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697

8 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

- 6 2018א התנהגות ארגונית-מיקרו   10430
  6 התנהגות ארגונית-מקרו   10434

מי שלמדו את 10430 בגרסתו הקודמת לפני 2018ב מנועים מללמוד את 10434.3 4 כלכלת עבודה   10519
  6 כלכלת עבודה   10508

3 4 כלכלה בין-דורית   10574
  6 כלכלה בין דורית משולב התנסות מעשית   10996

3 3 כלכלת ישראל   10665
  3 כלכלת ישראל   10481
  4 כלכלת ישראל   10954

8 6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 3 יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים   10713
  6 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים   20297

- 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10835

6 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

8 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10735
  4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

סטודנט שסיים בהצלחה את צמד הקורסים 10735 ו 10736 מנוע מללמוד את 10836.8 4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

8 4 יסודות המשפט העסקי   10736
  6 2019א דיני תאגידים   10900

6 6 ניהול טכנולוגיה וחדשנות   10777
  9 ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית   10847

3 3 מקרו כלכלה א   10793
  2 מקרוכלכלה א   10457

4 3 מקרו כלכלה ב   10794
  4 מקרוכלכלה ב   10458

6 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697

6 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  6 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913

- 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  3 השבחת ערך חברות   13041

6 6 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות   10862
  6 ניתוח דוחות פיננסיים   10389

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות   10280

6 6 ניהול אסטרטגי   10908
  6 ניהול אסטרטגי   10689

- 6 2016א חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913
  3 השבחת ערך חברות   13041

3 6 כלכלה ציבורית   10917
  6 כלכלה ציבורית   10518

3 6 כלכלה ציבורית   10917
  6 כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית   10997

3 4 כלכלת ישראל   10954
  6 כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית   10998

6 6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים   10992
  6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים א'   10994

6 6 שיווק מבוסס דאטה   11303
  6 מחקרי שיווק   10350

- 3 תורת המשחקים - יישומים לניהול   13044
  4 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול   10599

מי שלמד את 10599 אינו יכול ללמוד את 13044.6 6 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה   10165
  3 מבוא למדע המדינה   10162

- 6 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה   10165
  3 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני   12201

מי שלמד את הקורס 10165 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, אינו יכול ללמוד את הקורס 12201 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני.6 6 2004ג דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223
  6 מבוא לפוליטיקה השוואתית   10660

מי שלמד את 10223 לפני א2005, לא יוכל לצבור נ"ז בקורס 10660. החל מ - א2005, אין חפיפה בין הקורסים, והם משלימים בתכניהם זה את זה.9 6 דפוסי חברה בישראל - מגמות ליכוד ופירוד   10239
  6 מגמות בחברה הישראלית   10495

- 6 סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית   10326
  3 נושאים נבחרים בדמוקרטיה המודרנית   12010

6 6 דת, מדינה ופוליטיקה   10342
  6 לאומיות ודת   11307

- 6 מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה   10375
  2 מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה   12009

מי שלמד את 12009 אינו יכול ללמוד את 10375.- 6 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל   10392
  3 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל   12011

מי שלמד את 12011 אינו יכול ללמוד את 10392.- 6 השאלה הלאומית בברית-המועצות, 1991-1917   10504
  2 השאלה הלאומית בבריה"מ ובמדינות חבר העמים   12017

מי שלמד את 10504 אינו יכול ללמוד את 12017- 6 2015א דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל   10509
  2 2015א מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון   12016

מי שלמד את 10509 אינו יכול ללמוד את 120166 6 פערים ואי-שוויון בישראל   10576
  6 עדה, לאום ומעמד בחברה הישראלית   10364

4 2 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי   10618
  4 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות   10848

6 6 משטרים דמוקרטיים   10661
  6 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223

6 6 דיקטטורות במאה ה-20   10662
  6 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20   10223

6 6 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה   10691
  3 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה   10402

6 6 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט   10698
  3 לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער   10631

6 6 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   10721
  6 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות   10367

- 6 מדיניות ציבורית   10723
  3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042

מי שלמד את הקורס מדיניות ציבורית 10723 אינו יכול ללמוד את סוגיות במדיניות ציבורית 120424 2 סדנת רדיו   10749
  4 רדיו: סדנה והתמחות   10890

4 2 סדנה ביחסי ציבור   10763
  4 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות   10849

4 4 יסודות המחקר הכמותי א   10769
  4 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו   10285

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  4 הסקה סטטיסטית   30204

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

9 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

- 6 כתיבה של נייר מדיניות   10811
  3 סדנה בכתיבת נייר מדיניות   12039

- 6 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים   10831
  3 תכנית ההתמחות של עיריית תל אביב יפו   12052

- 6 כלכלה פוליטית בין-לאומית   10832
  6 כלכלה פוליטית בין-לאומית (אנגלית)   10884

- 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10835
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

- 6 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת   10946
  2 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים   12037

- 6 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות   10970
  5 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי   12050

מי שלמד את הקורס 10970 מנוע מללמוד את הקורס 12050.- 6 רגולציה: סמינר מחקר   10982
  6 רגולציה - מתאוריה למעשה   10957

מי שלמד את 10957 לא יוכל ללמוד את 10982.- 2 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי   12036
  6 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי   10924

- 3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042
  3 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה   13037
  6 מדיניות ציבורית   10723

מי שלמד את הקורס 12042 - סוגיות במדיניות ציבורית או את הקורס 10723 - מדיניות ציבורית,


מנוע מללמוד את הקורס 13037 - מדיניות ציבורית מתאוריה למעשה.- 3 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)   14210
  3 שיטות מחקר איכותניות   10748

מי שלמד את הקורס 10748 מנוע מללמוד את הקורס 14210.- 6 מכאוב הדעת (ברוסית)   42302
  2 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה   12019

- 0 סדנה לכתיבת תזה - לימודי דמוקרטיה   91458
  3 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית   12190

3 3 רגרסיה וניתוח שונות   10286
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

6 6 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי   10352
  6 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה   10522
  3 2009א חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי   10145

6 4 מחוננות וכישרונות מיוחדים   10613
  6 מחוננות וכישרונות מיוחדים   10711

6 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 הסקה סטטיסטית   30204

- 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

3 1 התנסות במחקר   10786
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

- 1 התנסות במחקר   10786
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

- 4 תקשורת, שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית   10882
  4 התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות   10787

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום   10914
  6 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה   10936
  6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969

- 6 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית   10935
  6 2017א מוח וקוגניציה   10941

6 6 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה   10936
  3 היבטים פסיכוביולוגים של לחץ וחרדה   14407

6 6 קוגניציה חזותית   10966
  6 קשב חזותי   10525

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969
  3 שפה וזיקנה   14323

- 6 פסיכולוגיה של משא ומתן   10973
  6 דינמיקה של משא ומתן   10526

6 6 סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה   10983
  3 קשב וקוגניציה   14325

- 3 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית   12007
  4 מדיניות חינוך: סמינר מחקר   14034

מי למד את 12007 אינו יכול ללמוד את 14034.- 4 טכנולוגיה ולמידה   14010
  4 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה   14027

4 4 סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות   14011
  4 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות   14036

4 4 מדיניות חינוך   14028
  3 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית   12007

4 4 מדיניות חינוך   14028
  4 מדיניות חינוך: סמינר מחקר   14034

4 4 סמינר במטה קוגניציה ולמידה   14033
  4 מטה קוגניציה ולמידה   14035

3 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.8 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416

4 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  4 הסקה סטטיסטית   30204

יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.- 0 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה   91410
  4 התנסות מעשית בפסיכולוגיה   10850

- סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה   91444
  0 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה   91479
  0 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון   91480

- 0 סדנה לעבודה אמפירית במח וקוגניציה   91507
  0 סדנה לעבודה אמפירית: קשב חזותי   91452

8 6 דרכים בכימיה   20108
  6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

3 3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123

3 3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124

6 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470

6 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית ב   20480

4 3 2017א עולם הכימיה   20116
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

9 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  4 כימיה כללית ב   20480

7 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

10 6 צפונות כדור-הארץ   20117
  6 מבוא למדע כדור-הארץ   06101

6 6 אשנב למדעי החיים   20121
  6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)   20214
  6 התא: מבנה ופעילות   20452

6 6 כימיה מולקולרית   20232
  3 כימיה אורגנית לביולוגים   20282

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה א   20495

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה ב   20924

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה א   20495
  4 גנטיקה ב   20924

6 6 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע   20304
  6 בעיות בפילוסופיה של המדע   20914

6 6 פרקים בפיזיולוגיה של הצמח   20306
  6 פיזיולוגיה של הצמח   20536

3 3 1990ג נושאים נבחרים בכימיה אי-אורגנית   20348
  3 נושאים בכימיה אטמוספרית   20553

6 6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20411
  6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20556

6 6 כימיה כללית   20437
  6 דרכים בכימיה   20108

8 6 2006ג כימיה כללית   20437
  4 2016ג עולם הכימיה   20116

למי שלמד את 20437 עד סמסטר ג2006 ואת 20116 עד סמסטר ג20166 6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  4 כימיה כללית א   20470
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  6 דרכים בכימיה   20108
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

6 6 כימיה כללית   20437
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

7 6 כימיה כללית   20437
  3 2017א עולם הכימיה   20116

למי שלמד את 20116 החל מ א20173 2 מעבדה בכימיה אורגנית   20439
  3 סדנות - כימיה מולקולרית   20251

6 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  6 מבוא לחשמל ולאלקטרוניקה   20103

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב   20489

8 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב   20489

7 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488

3 3 עקרונות הביוטכנולוגיה   20455
  3 עקרונות הביוטכנולוגיה   20396

6 6 כימיה אורגנית   20456
  3 כימיה אורגנית לביולוגים   20282

9 6 כימיה אורגנית   20456
  6 כימיה מולקולרית   20232

15 6 כימיה אורגנית   20456
  6 כימיה מולקולרית   20232
  6 כימיה אי-אורגנית   20404

3 2 מעבדה: כימיה בפעולה   20458
  3 מעבדה - כימיה בפעולה   20325

2 2 מעבדה באימונולוגיה   20459
  2 מעבדה - תורת החיסון   20345

3 2 מעבדה בביולוגיה מולקולרית   20460
  3 מעבדה בביולוגיה מולקולרית   20357

4 2 מעבדה בכימיה אי-אורגנית   20463
  3 סדנות - כימיה מולקולרית   20251

8 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118

8 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  6 אשנב למדעי החיים   20121

10 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  8 2011ג 1990א גנטיקה   20275

למי שלמד את 20275 מסמסטר א1990 עד ג20118 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  8 2012א גנטיקה   20275

למי שלמד את 20275 מסמסטר א2012.4 4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

4 4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482
  3 תרמודינמיקה   20217

5 4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482
  3 תרמודינמיקה ב   20264

6 6 תרמודינמיקה   20483
  4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482

6 6 תרמודינמיקה   20483
  3 תרמודינמיקה   20217

6 6 תרמודינמיקה   20483
  3 תרמודינמיקה ב   20264
  3 תרמודינמיקה   20217

4 3 ביוכימיה א לכימאים   20485
  4 ביוכימיה א   20204

6 4 מבוא לאוקיינוגרפיה   20493
  6 אוקיינוגרפיה   20270

4 2 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי   20496
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

5 2 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי   20496
  3 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי   20930
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

5 4 פרקים בכימיה פיסיקלית   20497
  3 קינטיקה כימית   20241

- 3 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה   20515
  3 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (אנגלית)   20961

6 4 2001א תורת הקוואנטים א   20522
  5 2021ג 2001א פיסיקה קוואנטית 1   20320

7 4 2001א תורת הקוואנטים א   20522
  5 2022א פיסיקה קוואנטית 1   20320

- 3 נושאים נבחרים באימונולוגיה   20544
  3 נושאים נבחרים באימונולוגיה (אנגלית)   20960

- 3 נושאים נבחרים באימונולוגיה   20544
  3 נושאים נבחרים באימונולוגיה (אנגלית)   20960

8 6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20556
  6 פיזיולוגיה של בעלי חיים   20953

- 6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרוייקט מחקר בכימיה (אנגלית)   20957

8 4 אלקטרומגנטיות אנליטית   20589
  6 תמסורת גלים ואנטנות   20469

7 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  6 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20575
  4 2020א פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578

ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד"


ניתן ללמוד רק אחד מבין 4 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר"9 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  6 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20575
  6 2020ב פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578

ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד".


ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר".- 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני מיוחד במדעי כדור הארץ (אנגלית)   20959

- 3 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים   20909
  3 התמיינות של תאי דם   20513

3 3 נושאים בכימיה חישובית   20910
  2 סדנה בהדמיה מולקולרית   20932

- 3 מבט על ננו-חומרים   20917
  3 מבט על ננו חומרים (אנגלית)   20958

- 3 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה   20919
  3 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (אנגלית)   20962

- 3 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר   20925
  3 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר (אנגלית)   20956

6 4 ביולוגיה התפתחותית   20929
  4 ביולוגיה התפתחותית: תופעות, עקרונות ושאלות פתוחות   20410

5 3 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי   20930
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

- 2 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר   20941
  2 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר   20491

- 5 פיסיקה קוואנטית 2   20943
  5 פיסיקה קוואנטית 2   20955

3 3 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה   22010
  3 בעיית הרדוקציה בביולוגיה   22001

3 3 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה   22010
  3 טלאולוגיה ומקומה בביולוגיה   22002

4 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

12 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

6 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

6 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

9 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

11 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

13 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

7 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

12 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה בדידה   20476

10 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 1999א חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

יש לבחור בקפידה בין הצמד 20212+20224 לבין 20423, לפי תכנית הלימודים האישית.9 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

יש לבחור בקפידה את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.11 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

8 6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

9 7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

14 7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

8 6 פונקציות מרוכבות   20243
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

10 6 פונקציות מרוכבות   20243
  4 משוואות דיפרנציאליות חלקיות   20394
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  3 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20218

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  1 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20293

- 3 סמינר במתמטיקה   20381
  3 סמינר במתמטיקה (אנגלית)   20952

6 4 משוואות דיפרנציאליות חלקיות   20394
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

- 4 תורת המספרים האלמנטרית   20413
  4 תורת המספרים האלמנטרית   20607

8 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

12 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

7 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

5 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

11 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

10 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

11 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

8 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

8 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

10 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

10 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

10 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

8 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

11 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

14 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

9 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

10 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

7 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

11 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

11 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

12 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

12 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

13 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

11 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

8 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

14 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים   20105

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

5 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

5 4 הסקה סטטיסטית   30204
  2 2021ג רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 4 הסקה סטטיסטית   30204
  3 2022א רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110
  6 מבוא למדעי המחשב   20427
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

0 0 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים   20127
  0 יישומי מחשב למדעי החברה   10159
  0 יישומי מחשב למדעים   20126

6 6 מבני-נתונים   20223
  6 מבני נתונים   20433
  6 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים   20407

מי שלומד לקראת תואר במדעי המחשב, והתחיל את לימודיו מסמסטר א1997 ואילך, חייב ללמוד את הקורס 20407 ולא את הקורס 20433.6 6 אוטומטים ושפות פורמליות   20242
  4 אוטומטים ושפות פורמליות   20440

6 6 הנדסת תוכנה ושפת עדה   20271
  6 הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים   20442

7 4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290
  5 אלגוריתמים   20417

החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.8 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

10 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

10 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

14 6 חישוביות ומבוא לסיבוכיות   20365
  4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

6 4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

8 4 סיבוכיות אלגוריתמים   20395
  4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

8 4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

6 4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

5 5 2022א אלגוריתמים   20417
  3 אלגוריתמים בתורת הגרפים   20273

7 5 2022א אלגוריתמים   20417
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

6 4 עקרונות פיתוח מערכות מידע   20436
  6 תכנון מערכות מידע   30206
  6 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע   10645

6 4 אוטומטים ושפות פורמליות   20440
  5 מודלים חישוביים   20604

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

7 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  4 מבוא לתכנות ולהכרת המחשב   20102

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

9 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  4 מבוא לתכנות ולהכרת המחשב   20102
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

7 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל   20110

7 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 מבוא למדעי המחשב   20427

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

9 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

4 4 אנליזה נומרית 1   20462
  4 חישוב נומרי   20233

3 3 2021ג מעבדה בתכנות מערכות   20465
  3 מבוא לתכנות מערכות ושפת C   20386

4 4 2022א מעבדה בתכנות מערכות   20465
  3 מבוא לתכנות מערכות ושפת C   20386

6 4 לוגיקה למדעי המחשב   20466
  6 לוגיקה מתמטית   20327

4 4 ארגון המחשב   20471
  4 ארגון המחשב ותכנותו   20420

4 4 יסודות התכנות בשפת Java   20478
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

6 4 יסודות התכנות בשפת Java   20478
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

3 3 סדנה בשפת ++C   20502
  3 סדנה בתכנות מונחה עצמים   20586

4 4 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות   20529
  3 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם   20560

6 4 סיבוכיות חישובית   20545
  5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585

6 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

8 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

8 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

4 4 מערכות נתונים - טכנולוגיות ואלגוריתמים   20574
  4 מימוש מערכות ניהול בסיסי-נתונים   22918

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

8 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

8 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

6 4 2021ג מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.7 5 2022א מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

7 5 2022א מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  5 מודלים חישוביים   20604

6 4 2021ג מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  5 מודלים חישוביים   20604

6 4 מערכות הפעלה   20594
  6 עקרונות מערכות הפעלה   20354

6 4 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית   20596
  6 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית   20284

6 4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

4 4 אנליזה נומרית 2   20900
  3 שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות   20366

4 3 סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי   20928
  4 תכנות מערכות דפנסיבי   20937

4 4 מבוא לאבטחת המרחב המקוון   20940
  4 אבטחת מערכות תוכנה   22923

4 4 מבוא לבדיקות תוכנה   20946
  4 בדיקות תוכנה   22920

4 4 גאומטריה חישובית   22905
  4 גאומטריה חישובית   20399

4 4 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות   22926
  4 מודלים מתמטיים של מערכות מקביליות   22901

0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   55467
  0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   69003

0 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב   55468
  0 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב   69003

4 4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

- 4 ניהול התפעול 1   10687
  3 אסטרטגיה של התפעול   13027

- 4 ניהול התפעול 2   10688
  3 ניהול התפעול בארגון   13034

- 4 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול   10906
  3 ניהול פרויקטים למינהל עסקים   13032

9 6 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים   20297
  4 נושאים מתקדמים באלגוריתמים   22910

קורס שאיננו מוצע עוד
סטודנט שלמד את אחד הקורסים בצירוף זה, מנוע מללמוד קורסים נוספים מצירוף זהBack Line