האוניברסיטה הפתוחה המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים
הספרייה ייעוץ והדרכה בלמידה מידע ושירותים הרשמה אתר המחלקה סגל אירועים תארים ותעודות מחקר ייעוץ קורסים דף הבית
*

יעוץ אקדמי

ליעוץ מקוון בפורום מדעי החיים
ליעוץ מקוון בפורום כימיה
ליעוץ מקוון בפורום פיסיקה

תחום הייעוץ שם היועץ + דוא"ל יום
הייעוץ
שעות הייעוץ
הטלפוני
טלפון
פיסיקה ד"ר אלונה וזאן ד 16:30-15:00 09-7781247
פיסיקה ד"ר גיא חצרוני ב 12:00-10:30 09-7781764
פיסיקה ד"ר מירב חדד ה 17:30-16:00 09-7781777
פיסיקה פרופ' יהונתן גרנות א 13:30-12:00 09-7782051
פיסיקה ד"ר פז בנימיני ג 13:30-12:00 09-7782070
מדעי החיים עידית ברלס ג 20:00-16:00 09-7781751
מדעי החיים ד"ר דרור בר-ניר
70
09-7782222
מדעי החיים ד"ר ישראלה תורגמן 09-7781760
מדעי החיים ד"ר ענת מושיוב
70
ג 15:00-13:00 09-7782222
מדעי החיים פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00 09-7780981
מדעי החיים פרופ' רועי דור ד' 12:00-10:00 09-7781092
מדעי החיים ד"ר ליטל דעבול
70
09-7782222
מדעי החיים ד"ר יאיר בן חיים ג 16:00-14:00 02-9416334
מדעי החיים ד"ר רויטל לביא ה 14:00-12:00 04-8269221
מדעי החיים ד"ר ליטל דעבול
70
09-7782222
מדעי החיים ד"ר אורי פלביץ
70
09-7782222
מדעי החיים ד"ר אריאל סטנהיל ב 13:00-11:00 09-7782166
כימיה ד"ר דינה עינות-יוגב
70
09-7782222
כימיה פרופ' איגור רכינוב ב 18:30-16:30 09-7781759
כימיה פרופ' עפר ריעני ב 13:00-11:00 09-7780980
כימיה פרופ' ענבל טובי-ערד ד 18:00-16:00 09-7781773
כימיה ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
מדעי כדור הארץ ד"ר יעל לוינסון
70
09-7782222
מדעי כדור הארץ ד"ר אורלי לחמי
70
09-7782222
המחשבה הביולוגית - תואר שני ד"ר יונתן נחנסון ד' 12:00-11:00 09-7781754
המחשבה הביולוגית - תואר שני ד"ר נורית קירש א' 12:00-11:00 09-7781758
המחשבה הביולוגית - תואר שני ד"ר תמר שניידר ב' 12:00-11:00 09-7781140
המחשבה הביולוגית - תואר שני ד"ר אראלה טהרלב בן שחר ד 12:00-11:00 09-7781766
המחשבה הביולוגית - תואר שני ד"ר שני כהן-ענבר ב 15:00-14:00 09-7781136
כימיה ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
מדעי החיים פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00 09-7780981
מדעי החיים ד"ר דרור בר-ניר
70
09-7782222
מדעי החיים ד"ר דרור בר-ניר
70
09-7782222
אפיקי מעבר לכימיה ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00 09-7780981
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ד"ר דרור בר-ניר
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה יחזקאל ניימן
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר ודים גרינשטיין
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה חנה גלזנר
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה דניאל רוטנברג
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר עידן אלתר
70
097782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר בועז סלומקה
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר גיל אלון
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ברק קנדל
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר ודים גרינשטיין
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה יחזקאל ניימן
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר בועז סלומקה
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ברק קנדל
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר גיל אלון
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה דניאל רוטנברג
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר עידן אלתר
70
097782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר דרור בר-ניר
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסת הסביבה חנה גלזנר
70
09-7782222
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ד"ר אורלי לחמי
70
09-7782222
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ד"ר יעל לוינסון
70
09-7782222
אפיק מעבר להנדסה כימית ד"ר דורותה צ'רקי
70
09-7782222
אפיק מעבר למכון למדעי כדור הארץ ד"ר יעל לוינסון
70
09-7782222
אפיק מעבר למכון למדעי כדור הארץ ד"ר אורלי לחמי
70
09-7782222

המידע בדף זה מעודכן לתאריך 23/02/2024

70

ניתן לתאם ייעוץ טלפוני בטל' 09-7782222 או בטל' 3500*.


[Navigation]