חדש על המדף

אוקטובר 2019

* נפרדנו כך: על ההחלטה של נשים וגברים ליזום גירושין
* מבראשית ברא עד זאת הברכה: פרשת השבוע לפי פשוטו של מקרא
* מכתבים בזמנים אפלים: ההתכתבות בין לשכת הקשר בשווייץ לבין אנשי השומר הצעיר בארצות אירופה, 1945-1940
* משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום
* מכיסא הנווט: פרקי חיים בארץ סוערת
* על חירות ואחריות: קאנט, הגל, פרויד, סארטר
* ומלך אין בישראל: משפט ופוליטיקה בסיום ספר שופטים
* עצי לבנה ומסילות ברזל: על קליטת ניצולים ממחנות הריכוז בשוודיה ב-1945
* חזרה בלי תשובה: על חילוניות אחרת ועל דתיות אחרת
* שירה ופוליטיקה בין יישוב למדינה
* יוחנן המטביל: המאמין הנוצרי הראשון
* מבקשי חיים: אריתראים, סודאנים וישראלים במרחבים משותפים ספר אקלטרוני
* גוף יחיד רבים: הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה ספר אקלטרוני
* ירמיהו בציון: דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס ספר אקלטרוני
* הדרך החילונית ספר אקלטרוני
* בזכות ההזדקנות ספר אקלטרוני
* משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום ספר אקלטרוני
* חינוך לחיים ערכיים בתרבות טכנולוגית: קשיים ואפשרויות ספר אקלטרוני
* רוזה האדומה: ביוגרפיה גרפית של רוזה לוקסמבורג
* נשים, שינה וחלומות
* נשים, שינה וחלומות ספר אקלטרוני
* 2001: אודיסאה בחלל: קובץ מאמרים לציון חמישים שנה ליציאת הסרט והנחיתה על הירח ספר אקלטרוני
* בן יהוידע: עיונים בפירושי הרב יוסף חיים לאגדות התלמוד ספר אקלטרוני
* דימויים למרות הכול ספר אקלטרוני
* "סופה" בדרך לאיראן: כך טורפדו הניסיונות לתקיפת מתקני הגרעין באיראן
* עצי לבנה ומסילות ברזל על קליטת ניצולים ממחנות הריכוז בשוודיה ב- 1945 ספר אקלטרוני
* משפט כחול-לבן: זהות ומשפט בישראל - מאה שנים של פולמוס ספר אקלטרוני
* מערכת החינוך בראי החוק והמשפט ספר אקלטרוני
* מחווה למנחם: אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר ספר אקלטרוני
* ועד ההצלה החרדי, 1955-1945: בין אירופה ומרוקו לארצות הברית
* שלושה יוצרים נמר: רטוריקת הפופוליזם. המאבק על ההגמוניה
* ממשגיח הכשרות לנהג הקטר?: הציונות הדתית והחברה הישראלית
* תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר (חמודות מצרים כרך א') ספר אקלטרוני
* הישרדות הגחליליות ספר אקלטרוני

חזרה