חיפוש יועצים באוניברסיטה הפתוחה

מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות למוקד מתעניינים בטלפון 3500* שלוחה 2 , 09-7782222 שלוחה 2 ,  Op‑[email protected]

   

   
נקה

תחום הייעוץ שם היועץ + דוא"ל יום
הייעוץ
שעות הייעוץ
הטלפוני
טלפון מקום הייעוץ
מדעי המחשב - תואר ראשון יעל ארד        09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר שולה שצמן        09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בנמל 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר מעינה הרמן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון אילנה בס        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון שרית סואל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון דני כלפון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר דרור פריד  א 15:00-13:00   09-7781261 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' תמיר טסה ד 10:30-08:30   09-7781272 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' לאוניד ברנבוים ג, ה 13:00-12:00   09-7781259 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' זאב נוטוב ג 12:30-10:30   050-7803303 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' מנור מנדל ד 11:00-09:00   09-7781453 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר אלה צור        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' דוד לורנץ ב 15:00-14:00   09-7781257 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' אלישי עזרא צור א 15:00-13:00   09-7783308 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר שיר לנדאו פייביש ג 12:00-10:00   04-8269243 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' נעם שנטל ה 14:00-12:00   09-7781252 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר עומרית פילצר א 11:00-09:00   09-7781253 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' ריקה גונן ג 13:00-11:00     קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון ד"ר אורן ברכאן א 10:00-08:00   09-7781251 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון חן אולמר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון פרופ' יהודית גל-עזר ב 11:00-09:00   09-7782244 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון מני עבודי        09-7882222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
מדעי המחשב - תואר ראשון תמר בניה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה