חיפוש יועצים באוניברסיטה הפתוחה

מתעניינים בלימודים מוזמנים לפנות למוקד מתעניינים בטלפון 3500* שלוחה 2 , 09-7782222 שלוחה 2 ,  Op‑interest@openu.ac.il

   

   
נקה

תחום הייעוץ שם היועץ + דוא"ל יום
הייעוץ
שעות הייעוץ
הטלפוני
טלפון מקום הייעוץ
אפיק מעבר בחינוך ד"ר טל מורן       09-7781471 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ד"ר טל מורן       09-7781471 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסה כימית ד"ר דורותה צ'רקי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה דניאל רוטנברג        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ברק קנדל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר עידן אלתר        097782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ד"ר דורותה צ'רקי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ברק קנדל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר עידן אלתר        097782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה דניאל רוטנברג        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר דורותה צ'רקי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר דרור בר-ניר        09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר להנדסת הסביבה חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) פרופ' דניס שרביט       09-7781708 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר ללימודי היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות פרופ' ישי לנדא       052-3647929 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ד"ר יעל לוינסון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ד"ר אורלי לחמי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למכון למדעי כדור הארץ ד"ר יעל לוינסון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למכון למדעי כדור הארץ ד"ר אורלי לחמי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למתמטיקה חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למתמטיקה ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למתמטיקה ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למתמטיקה ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר למתמטיקה יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ברק קנדל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה דניאל רוטנברג        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ד"ר עידן אלתר        097782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסיעוד ד"ר דורותה צ'רקי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לסיעוד ד"ר טל מורן       09-7781471 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לפסיכולוגיה ד"ר טל מורן       09-7781471 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ד"ר טל מורן       09-7781471 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק מעבר משולב ללימודי ניהול אוניברסיטת בן-גוריון טלי מנדלסון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיק משולב ללימודי ניהול מערכות בריאות טלי מנדלסון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ד"ר דרור בר-ניר        09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי 
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00   09-7780981 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) תמר בניה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) דניאל רוטנברג        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ברק קנדל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ד"ר עידן אלתר        097782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ד"ר אלה צור        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר לכימיה ד"ר דורותה צ'רקי        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) דניאל רוטנברג        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ברק קנדל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ד"ר עידן אלתר        097782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע תמר בניה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ד"ר בועז סלומקה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ד"ר ודים גרינשטיין        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע יחזקאל ניימן        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ד"ר אלה צור        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע תמר בניה        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ד"ר גיל אלון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע חנה גלזנר        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) טלי מנדלסון        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ד"ר רונן בר-אל        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה 
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) שמעון בן עזרא        09-7782222 קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה