קורסים מרחיבי דעת

אחת ממטרות מערכת ההשכלה האוניברסיטאית היא להנחיל לסטודנטים השכלה רחבה שאינה רק בתחום הדעת שבו הם לומדים. לאוניברסיטה הפתוחה חשוב שהסטודנטים הלומדים לקראת תואר אקדמי, ירחיבו את אופקיהם ויפתחו כישורים אינטלקטואליים. בשל כך החליטה האוניברסיטה הפתוחה לחייב את הסטודנטים לכלול קורס מרחיב-דעת במרבית תכניות הלימודים לתואר בוגר. הכוונה היא שסטודנטים ילמדו קורס מדיסציפלינה שאיננה מתחום ההתמחות שלהם לתואר, וכך תזומן להם התנסות אקדמית בתחום דעת נוסף. בתכניות הכוללות קורסים מתחומים שונים מבין התחומים מדעי הרוח, מדעי החברה ומדעים אין חובה לכלול קורס מרחיב-דעת.

הקורסים מרחיבי-הדעת מסומנים בצלמית של ציפור, אייקון של קורס מרחיב דעת הממוקמת בראש תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

רשימת התארים שבהם יש לכלול קורס מרחיב-דעת

רשימת קורסים מרחיבי-דעת

תחולת החובה ללימוד קורס מרחיב-דעת

בתכניות הלימודים לתואר בוגר אוניברסיטה שבהן חובה לכלול קורס מרחיב-דעת, חלה חובה זו על סטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א2008 ואילך.

פטור וחריגים

בקשות מנומקות ללימוד קורס של האוניברסיטה הפתוחה כמרחיב-דעת למרות שאינו מוגדר ככזה, יופנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. במקרים חריגים ביותר מוסמכת הוועדה לאשר לימוד של קורס מרחיב-דעת מתחום הלימודים הראשי של הסטודנט.

בקשות לפטור מחובת לימוד קורס מרחיב-דעת בגין לימודים קודמים יופנו לוועדה להכרה בלימודים קודמים.

רשימת התארים שבהם יש לכלול קורס מרחיב-דעת

תכניות לימודים לתארים במדעי הרוח

הלומדים לתארים מקבוצה זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס מרחיב-דעת במדעי החברה או במדעים.

תכניות לימודים לתארים במדעי החברה

הלומדים לתארים מקבוצה זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס מרחיב-דעת במדעי הרוח או במדעים.

תכניות לימודים לתארים במדעים

הלומדים לתארים מקבוצה זו יכללו בתכנית הבוגר שלהם קורס מרחיב-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה. בקבוצה זו אפשר ללמוד גם את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎) מתחום המדעים כקורס מרחיב-דעת.

רשימת קורסים מרחיבי-דעת

הרשימה מסודרת לפי תחומים: קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח, קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה, קורסים מרחיבי-דעת במדעים. הקורסים מסודרים אלפביתית בכל אחד מהתחומים.