רשימת קורסים מרחיבי דעת

קורסים מרחיבי דעת במדעי הרוח

"טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (10675)

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20 (10814)

אירופה ערש הלאומיות (10403)

אלתרמן הצעיר ושירתו (10245)

אמנות בעידן הטכנולוגי (10124)

אמנות הרנסנס באיטליה (10232)

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (10755)

בימי שואה ופקודה (10234)

בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (10259)

בין יהודים לנוצרים (10275)

בעיות בפילוסופיה של המוסר (10122)

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (10107)

האביב היהודי: התעוררות הלאומיות היהודית (10818)

האופרה (10411)

האירוע התאטרוני (10830)

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (10432)

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)

החיזיון השקספירי (10215)

הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם (10202)

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (10251)

המזרח התיכון בימינו (10646)

המזרח התיכון בין מלחמות-העולם (10425)

הסגנון הקלאסי (10626)

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112)

הפואטיקה של הסיפורת (10290)

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (10655)

התנסויות סימפוניות (10164)

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (10297)

חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)

יהדות, נצרות ואסלאם: מבוא לדתות המונותאיסטיות (10844)

יהודה ורומא (10212)

יהודי רוסיה במאה ה-20 (10744)

יהודים בעידן של תמורות (10204)

יוון הקלאסית (10110)

יסודות שפת האמנות החזותית (10489)

יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה (10250)

ירושלים לדורותיה (10208)

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640)

לשון, חברה ותרבות (10641)

מבוא לאסתטיקה (10496)

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל (10140)

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (10109)

מבוא ללוגיקה (10703)

מבוא למוסיקה (10113)

מבוא למחשבת ישראל (10809)

מבוא למקרא (10278)

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (10292)

מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה ועד דור גירוש ספרד (10678)

מבוא לקולנוע ישראלי (10421)

מבוא לתורה שבעל-פה (10133)

מבית לאומי למדינה בדרך: הישוב היהודי בא"י בין מלה"ע (10423)

מדינת החשמונאים (10419)

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 (10266)

מדרש ואגדה (10446)

מוסיקה ממבט ראשון (10148)

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (10158)

מוסיקה פופולרית בישראל (10785)

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (10221)

מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי - תיאוריה ומעשה (10837)

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (10693)

מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)

סוגיות במשפט העברי (10229)

ספר בראשית (10667)

על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (10819)

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (10674)

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (10742)

עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות (10246)

פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (10412)

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (10248)

פילוסופיה של המדע (20202)

פרקים בהיסטוריה של המדע (10768)

פרקים במורפולוגיה עברית (10483)

ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639)

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (10817)

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (10762)

ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל (10710)

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (10436)

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (10473)

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (10784)

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647)

תאטרון בחברה (10738)

תולדות הג'ז (10719)

תולדות המוסיקה המערבית א (10732)

תולדות המוסיקה המערבית ב (10733)

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472)

תולדות הפופ והרוק (10839)

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (10648)

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (10683)

תולדות התקופה ההלניסטית (10222)

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (10700)

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (10734)

תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (10429)

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א (10282)

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב (10463)

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (10265)

קורסים מרחיבי דעת במדעי החברה

אישיות: תאוריה ומחקר (10269)

אפריקה בין תלות לעצמאות (10206)

אתגרים בניהול בית ספר (10635)

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (10691)

ג'נוסייד (רצח עם) (10664)

דיני חוזים (10800)

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית - בין עבר לעתיד (10829)

הסחורה האנושית (10779)

התנהגות ארגונית-מיקרו (10430)

חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי (10145)

לשון ותקשורת (10668)

לשון, חברה ותרבות (10641)

מבוא לאנתרופולוגיה (10153)

מבוא לחשיבה חברתית (10161)

מבוא ללימודי מגדר (10680)

מבוא ללימודי תקשורת (10408)

מבוא למחשבה מדינית (10611)

מבוא למיקרוכלכלה (10131)

מבוא למקרוכלכלה (10126)

מבוא לסוציולוגיה (10134)

מבוא לפוליטיקה השוואתית (10660)

מבוא לפסיכולוגיה (10136)

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205)

מחוננות וכישרונות מיוחדים (10711)

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (10682)

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (10777)

סוגיות בחינוך מיוחד (10139)

סוציולוגיה של ארגונים (10728)

סוציולוגיה של התרבות (10659)

פילוסופיה של החינוך (10765)

פסיכולוגיה בחינוך (10125)

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (10493)

פסיכולוגיה חברתית (10104)

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (10781)

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485)

קריאה: תאוריה ומעשה (10123)

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (10454)