רשימת קורסים מרחיבי דעת

קורסים מרחיבי דעת במדעי החברה

אישיות: תאוריה ומחקר (10269)

אפריקה בין תלות לעצמאות (10206)

אתגרים בניהול בית ספר (10635)

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (10691)

ג'נוסייד (רצח עם) (10664)

דיני חוזים (10800)

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית - בין עבר לעתיד (10829)

הסחורה האנושית (10779)

התנהגות ארגונית-מיקרו (10430)

חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי (10145)

לשון ותקשורת (10668)

לשון, חברה ותרבות (10641)

מבוא לאנתרופולוגיה (10153)

מבוא לחשיבה חברתית (10161)

מבוא ללימודי מגדר (10680)

מבוא ללימודי תקשורת (10408)

מבוא למחשבה מדינית (10611)

מבוא למיקרוכלכלה (10131)

מבוא למקרוכלכלה (10126)

מבוא לסוציולוגיה (10134)

מבוא לפוליטיקה השוואתית (10660)

מבוא לפסיכולוגיה (10136)

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205)

מחוננות וכישרונות מיוחדים (10711)

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (10682)

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (10777)

סוגיות בחינוך מיוחד (10139)

סוציולוגיה של ארגונים (10728)

סוציולוגיה של התרבות (10659)

פילוסופיה של החינוך (10765)

פסיכולוגיה בחינוך (10125)

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (10493)

פסיכולוגיה חברתית (10104)

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (10781)

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485)

קריאה: תאוריה ומעשה (10123)

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (10454)

קורסים מרחיבי דעת במדעים

אשנב למדעי החיים (20121)

אשנב למתמטיקה (04101)

גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים (20468)

יסודות הפיסיקה (20125)

מבוא למטאורולוגיה (20291)

עולם הכימיה (20116)

פילוסופיה של המדע (20202)

פרקים בהיסטוריה של המדע (10768)

צומח ארץ-ישראל (20262)

צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה (20120)

צפונות כדור-הארץ (20117)

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472)

תזונה (20122)