תכניות לימודים לתואר ראשון במדעי הקוגניציה


חוג במדעי הקוגניציה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

* תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג במדעי הקוגניציה והחוגים:

מדעי המחשב, חינוך - תכניות לימודים ושיטות הוראה, מתמטיקה, ניהול, פילוסופיה, פסיכולוגיה


סטודנטים יכולים לבחור צירוף דו-חוגי של החוג במדעי הקוגניציה עם אחד מן החוגים שברשימה לעיל. ניתן גם לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי הכולל את החוג במדעי הקוגניציה עם חוג אחר, שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.

נושאים קשורים

* תכניות לימודים לתואר ראשון בפילוסופיה
* תכניות לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה