תכניות לימודים לתואר ראשון בקולנוע

תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת קולנוע

תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע


חוג בקולנוע לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

* תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בקולנוע והחוגים:

אמנויות, היסטוריה, ניהול, סוציולוגיה, ספרות, פילוסופיה, פסיכולוגיה, היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו, לימודי אפריקה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תולדות האמנות, תקשורת


סטודנטים יכולים לבחור צירוף דו-חוגי של החוג בקולנוע עם אחד מן החוגים שברשימה לעיל. ניתן גם לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי הכולל את החוג בקולנוע עם חוג אחר, שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.

חטיבה בקולנוע לשילוב בתארים חד-חוגיים


נושא קשור

* תכניות לימודים לתואר ראשון באמנויות