חדש על המדף

חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה
לקטלוג יורם הרפז
חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה
הספר חכה,פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה מציג לקוראים תחום חדש המתסיס כיום את מחשבת החינוך - חינוך החשיבה. בעידן של "התפוצצות" ונגישות הידע, של כלכלה המבוססת על "הון אינטלקטואלי" ושל חברה אזרחית מתפתחת הזקוקה לאזרחים חושבים, על החינוך לבצע תפנית חדה מהוראה המתרכזת בשינון ידע להוראה המתרכזת בפיתוח החשיבה - חשיבה יצירתית, ביקורתית ויעילה. חינוך החשיבה בא להנחות ולהאיץ את התפנית הזאת.

הספר מציע מפה מושגית להתמצאות בתחומו של חינוך החשיבה. התחום כולל שלוש גישות: גישת המיומנויות, גישת הנטיות, וגישת ההבנה. על פי הגישה הראשונה, היסוד של חשיבה טובה הוא מיומנויות חשיבה ועל ההוראה להתרכז בהקנייתן; על פי הגישה השנייה, היסוד של חשיבה טובה הוא נטיות חשיבה ועל ההוראה להתרכז בטיפוחן; על פי הגישה השלישית, היסוד של חשיבה טובה הוא הבנה של הנושא שעליו ובאמצעותו חושבים ועל ההוראה להתרכז בהבנייתה. היכרות עם הגישות לחינוך החשיבה היא תנאי להתמצאות בתחום וליישומו בבתי הספר, בארגונים ובמדיניות.


ד"ר יורם הרפז הוא מנהלו של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הוא היה מורה להיסטוריה ולפילוסופיה, עיתונאי, עמית בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מרצה לחינוך במכללות למורים והוגה ויזם של תוכניות חינוכיות במכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. הספר מבוסס על עבודת דוקטורט שכתב באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת הרווארד.