חדש על המדף

בריאות הנפש בצל הטרור: הניסיון הישראלי
לקטלוג עורכים: אלי זומר ואבי בלייך
בריאות הנפש בצל הטרור: הניסיון הישראלי
הטרור ומוראותיו אמנם מלווים את חיי הישראלים מאז קום המדינה, אולם היו אלה אירועי ה-11 לספטמבר 2001 בארצות הברית שהעלו את אימי הטרור לקדמת סדר היום העולמי. שנות האינתיפאדה בישראל וההתמודדות היומיומית עם הכאב ועם הצלקות הנפשיות, שיצרו התנסויות טראומטיות באלפי אירועי טרור, תרמו לצבירת ידע וניסיון רב בכל הנוגע להערכה ולהתערבות בעקבות אירועים כאלה.

ספר זה מקבץ את הידע המדעי העדכני ואת ניסיונם המצטבר של המובילים באנשי המקצוע בתחום הטראומה, בפרקטיקה ובאקדמיה בישראל. הספר נכתב עם דגש על התגובות החריפות ועל התקופה הפוסט-טראומטית המוקדמת. מוצגים בו מחקרים אפידמיולוגיים על התגובות הנפשיות לאירועי הטרור בקרב ילדים, נוער ומבוגרים; המלצות מעשיות המבוססות על הניסיון המצטבר בנוגע להתערבויות טיפוליות בקרב אוכלוסיות מבוגרים וילדים שנחשפו לאירועים טראומטיים; תיאור פעולת קווי המצוקה הטלפוניים לנפגעי טראומה; סקירות של מודלים להתערבויות בקהילה ומודלים לפיתוח חוסן במסגרות שונות; תיאור האפקט של שילוב פציעות גופניות ונפשיות; הצעות לסיוע למטפלים ומניעת שחיקתם; דיון בהשפעת התקשורת על חברה תחת טרור; דיונים ברגשות קולקטיביים, כמו אבל לאומי, בחברה תחת טרור, ובתפקידם של האינטלקטואלים בעיצוב המורל הלאומי בעתות משבר. הנושאים המועלים בספר יעמדו כנראה בקדמת סדר היום הפוליטי, הביטחוני והפסיכולוגי של החברות המערביות בעתיד הנראה לעין. הספר יוכל לשמש מקור אקדמי ומעשי לאלפי המסייעים בישראל הנדרשים לתת מענה בעתות חירום, למעצבי המדיניות ולחוקרים את התחום.


פרופ' אלי זומר: ראש התחום הקליני בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, פסיכולוג קליני בכיר ומדריך ראשי במ.י.ט.ל - המכון הישראלי לטיפול ומחקר בלחץ פסיכולוגי, חיפה.

פרופ' אבי בלייך: מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב-השרון ופרופ' חבר לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב. בעבר עמד בראש מערך בריאות הנפש של צה"ל.