חדש על המדף

הכחשה: ישראל ורצח העם הארמני
לקטלוג יאיר אורון
הכחשה: ישראל ורצח העם הארמני הכחשה: ישראל ורצח העם הארמני בוחן בפעם הראשונה, באופן מקיף ושיטתי, את יחסה של מדינת ישראל ומוסדותיה לרצח העם הארמני, יחס שהוא בעל משמעות טעונה ומיוחדת על רקע הטרגדיה של שואת העם היהודי.

יאיר אורון מתאר את ההיבטים הסמויים והגלויים בהתנהלות המדינה לאור סוגיות מוסריות ופילוסופיות, וממפה בתוך כך תופעות שונות בפוליטיקה, בחינוך, בתקשורת ובאקדמיה. עם זאת הספר אינו עוסק בסוגיה אקדמית בלבד אלא בתהליך בעל השלכות פוליטיות במישור המעשי והסמלי כאחד.

תרומתו המקורית לחקר רצח עם הוא בהפניית תשומת הלב לא רק לרוצחים ולקורבנות, אלא גם לעומדים מן הצד. הספר מנתח את יחסה של ישראל גם לרצח עמים אחרים ובהם טיבט, רואנדה ויוגוסלביה לשעבר. במובנים רבים משרטט הספר את דיוקנה של החברה הישראלית וערכיה לא פחות משהוא דן ברצח העם הארמני.

פרופ' יאיר אורון הוא חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים ומחברם של ספרים ומאמרים רבים בנושא רצח עם ויהדות בת זמננו. בין ספריו: כולנו יהודים גרמנים: רדיקלים יהודים בצרפת בשנות השישים והשבעים; זהות יהודית-ישראלית; הבנאליות של האדישות: יחס הישוב והתנועה הציונית לרצח העם הארמני; מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד.