חדש על המדף

מעברים בתקשורת: לכבוד דן כספי ופועלו
לקטלוג עורכים: נלי אליאס, גלית נמרוד, צבי רייך, עמית שכטר
מעברים בתקשורת: לכבוד דן כספי ופועלו
כתף אל כתף התייצבו מיטב חוקרי התקשורת בישראל לדורותיהם מאחורי הספר הזה המוגש כהוקרה לפרופ' דן כספי ולפועליו. יש בהם ממייסדי חקר התקשרות בישראל ועד תלמידי תלמידיהם, ויחד הם הניבו פסיפס מרתק של 17 מאמרים היורדים לעומקן של סוגיות בולטות במציאות התקשרותית בישראל ובעולם. כל אחד מהם פותח בביקור חוזר בתחנה מרכזית בקריירה הענפה של פרופ' כספי וחוזר ממנה עם ממצאים ותובנות עדכניות.

דן כספי חקר את העיתונות המקומית בישראל כבר בשנות השבעים. ספריו ומחקריו סייעו בפיתוח תחום התקשורת, בהנחת היסודות להוראת התקשורת באוניברסיטאות ובמכללות בישראל ולפיתוח התחום.
הוא היה הנשיא המייסד של האגודה הישראלית לתקשורת ופיתח את תחום התקשורת באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטאות בן-גוריון בנגב. הוא היה יועץ אקדמי לתכנית הטלוויזיה תיק תקשורת, לבית הספר כותרת לעיתונאות ותקשורת ולמשרד החינוך והתרבות בהכנת תכניות לימודים ייחודיות בתקשורת. הוא היה העורך המייסד של כתב העת 'מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים'. כתב וערך יותר מ-20 ספרים בתקשורת, ספר ילדים, מאות מאמרים בעיתונות המודפסת והמקוונת.