חדש על המדף

שיטה מחודשת :
הצעה לשיטת לימוד והוראה של המשנה והתלמוד בעידן המחשב
לקטלוג גבריאל חזות
שיטה מחודשת : <br>הצעה לשיטת לימוד והוראה של המשנה והתלמוד בעידן המחשב
בספר זה המציע את עקרונות ה 'שיטה המחודשת', מודגמים מיומנויות יסוד וטכניקות חקר מודרניות ועכשויות לניתוח המשנה, כהכנה הכרחית ללימוד הסוגיא שבתלמוד הבבלי. ה 'שיטה המחודשת' מציעה להחזיר את התלמיד ב 'ציר הזמן' אל הדיון שהתרחש בבית המדרש התנאי והאמוראי. 'מחודשת' ולא 'חדשה' על שום מה? משום שעל פי עקרונות אלו, ניתחו אבותינו את המשנה בבתי המדרש, טרם שנוצרו הפרשנויות של הבבלי והירושלמי. רק בסוף תהליך הלימוד של המשנה, מגיע התלמיד אל הפרשנות של התלמוד הבבלי. הבנת פרשנות זו מהווה מדד למידת השקעתו בניתוח ובהבנת המשנה.

• ה 'שיטה המחודשת' מאפשרת לתלמידים בכל המסגרות להתחבר את אוצרות הרוח היהודיים.
• היסודות המתודולוגיים והדידקטיים המושקעים בבסיס ההצעה אינם חדשים, הם לקוחים מפרשני המשנה המוסכמים.
• לראשונה, מוצעת שיטה כוללת לשימוש במחשב ללימוד המשנה והתלמוד באופן סיסמטי.
• ב 'שיטה המחודשת' מוצעת מתודות לימוד שמאפשרות הנאת גילוי מוקדם, עמל של תורה, ואהבת התורה.
• ה 'שיטה המחודשת' אינה פרשנות תחליפית למשנה ואף לא פרשנות 'אקדמית' במסוה. היא מניחה במודע, ובאמונה רבה, כי הפירוש התלמודי למשנה הוא הפירוש המיטבי. השאיפה היא להבין אותו ואת פרשניו הראשונים והאחרונים אבל בסדר שונה מן הרגיל.
• על פי ה 'שיטה המחודשת' , המשנה אינה החלק הקל של הסוגיא התלמודית אלא אדרבה החלק הקשה ביותר.