חדש על המדף

תקשורת תומכת וחליפית: מדריך לצוות הרב-מקצועי במסגרות החינוך המיוחד
לקטלוג אורית חצרוני
תקשורת תומכת וחליפית: מדריך לצוות הרב-מקצועי במסגרות החינוך המיוחד
תקשורת תומכת וחלופית (תת"ח) היא תחום המיועד לתת מענה ליחידים שאינם יכולים להביע את עצמם באופן טבעי על ידי דיבור. מענה זה מתאפשר בזכות מגוון קיים של אסטרטגיות, של טכניקות ושל אמצעים, פשוטים ומשוכללים, שמותאמים ליחיד לפי צרכיו ולפי יכולותיו... מטרת ההתערבות היא להתאים אמצעי תת"ח שיסייעו למשתמש לממש את הפוטנציאל התקשורתי שלו בכל עת, בכל מצב, בכל מקום ולכל צורך. [...]

המדריך נכתב כדי לשרת את צוות בית הספר ואת המסגרות החינוכיות השונות שבהן מתחנכים תלמידים שלהם לקויות תקשורת. המדריך פונה לכל הגורמים המעורבים בטיפול בתלמיד, ונוקט גישה של שיתוף פעולה ביניהם. המדריך כולל היבטים תאורטיים והיבטים מעשיים של התערבויות תת"ח. [...]

כדי להקיף את מרב המרכיבים שעליהם מבוססת בניית תכנית עבודה, אורגן המדריך סביב שלושה מוקדי התייחסות מרכזיים:

המוקד הראשון הוא החלוקה ללקויות השונות שאליהן מתלווה הלקות התקשורתית. במטרה לתת מענה למצבים מורכבים המשלבים בין לקויות פיזיות קוגניטיביות , חושיות לבין לקות תקשורתית , כוללים הפרקים השונים של המדריך התייחסות למאפייני הלקויות ולהצגת מגוון רחב של אסטרטגיות ושל טכנולוגיות העשויות לתת מענה לקשיי התקשורת הנובעים מלקויות אלו [...]

המוקד השני מתייחס לשלושת המרכיבים המרכזיים של תת"ח המהווים הן את הפעולה הבסיסית של התקשורת הן את המסרים המועברים בסביבה תקשורתית: אמצעי הייצוג, אמצעי הבחירה ואמצעי ההעברה [...]

המוקד השלישי הוא טווח הגילים הרחב שאסטרטגיות וטכנולוגיות תת"ח צריכות לתת לו מענה. התאמת תכנית ההתערבות לגילו של התלמיד מקיימת את עקרון "מודל ההתערבות המעגלי" שלפיו היחיד ניצב במרכז. המודל מוצג בפרק השני ומתווה את המבנה ואת התוכן של המדריך כולו [...]