חדש על המדף

תלמידי הגר''א בארץ ישראל:
היסטוריה, הגות, ריאליה - קובץ מחקרים
לקטלוג עורכים: ישראל רוזנסון ויוסף ריבלין
תלמידי הגר''א בארץ ישראל:<br> היסטוריה, הגות, ריאליה - קובץ מחקרים
תלמידי הגר"א שעלו בתחילת המאה הי"ט לארץ ישראל בעקבות מה שהבינו כציווי של רבם הגדול הותירו את חותמם בחומר וברוח. אין ספק, הם פעלו מתוך תחושת שליחות ומודעות עמוקה לתפקידם וליכולתם לשנות את המציאות בארץ ובעם, וכך, ובבהירות רבה, ראו את תפקידם...

והנה, בעת הזו, עניין מחקרי זה שריר וקיים, ולא זו בלבד, הוא לובש לעיתים חזות סוערת מרובת מחלוקות ופולמוסים מקצועיים ואידיאולוגיים בכל הקשור למניעיהם, להישגיהם ולציפיותיהם. בקובץ המובא בזאת לפני הקורא מובאים מפירותיו של יום העיון שנערך במכללת אפרתה בחודש תשרי תש"ע [...] בהרצאות שניתנו, אין המיקוד מוסב לשאלות הגדולות, ולא לסערות הפולמוסים המלוות אותם; במלוא הזהירות המתחייבת נאמר כי בלקט מאמרים זה מדובר בעיקר בנקודות ספציפיות, מהן היסטוריות וחברתיות, מהן קשורות להגותם של הגר"א ותלמידיו ואף לפולקלור שהתפתח סביבם. [...]