חדש על המדף

תכנית עבודה: מתכון לרווחה כלכלית
לקטלוג יצחק (בוז'י) הרצוג
תכנית עבודה: מתכון לרווחה כלכלית
יצחק (בוז'י) הרצוג מכהן כשר הרווחה והשירותים החברתיים זו השנה הרביעית. מתפקידו זה ניתנה לו זווית התבוננות ייחודית על פניה של החברה הישראלית לרבות העוני והפערים החברתיים, האלימות הגואה, בעיית התעסוקה, שחיקת הסולידריות והצרכים הגוברים במגזרים שונים שלה.

בספר זה מציג הרצוג משנה חברתית-כלכלית מקיפה וקוהרנטית השואבת מתפיסת עולמו החברתית ומניסיונו הציבורי רב השנים, כשבצידה הצעה מעשית כיצד יש להתמודד עם אתגרים אלה.

הרצוג מביא בפני הקורא תכנית עבודה מקיפה לסדר יום לאומי-אזרחי חדש למדינה בתחומי הרווחה, ביטחון סוציאלי, חינוך, דיור, השכלה גבוהה ואיכות הסביבה. מבחינתו כל אלה כלים שלובים ששיפורם במאמץ לאומי כולל ועקבי יביאו לרווחה חברתית אמיתית וישנו את פניה של ישראל לטובה.

הרצוג לא מהסס לשחוט פרות קדושות ולאתגר את מקבלי ההחלטות בסדר עדיפויות חדש ועדכני בתחומי חיים אלה, סדר עדיפויות שלדבריו הוא הנכון לישראל ולאזרחיה בעידן הזה.