חדש על המדף

השירה העברית באלג'יריה
לקטלוג אפרים חזן
השירה העברית באלג'יריה
השירה והפיוט הם חלק בלתי נפרד מן ההווי ומאורח החיים היום-יומי של יהודי צפון אפריקה. אין אירוע בחיי הקהילה או בחיי הפרט, שאינו מלווה בשירה ובפיוט המתאימים לו. השירה חובקת את מעגל השנה על כל מועדיו, ואת מעגל החיים על כל תחנותיו, ומילות השירים ולחניהם מתנגנים באוזניהם של יהודי צפון אפריקה והם חלק מזהותם. שירים בני מאות שנים שחיברו משוררי ספרד ושירים "צעירים" יותר שכתבו משוררי צפון אפריקה חיים ומושרים עד היום. הספר שלפנינו הוא מחקר חלוצי, המציג בפעם הראשונה ובהרחבה את השירה העברית באלג'יריה, שנוצרה והתפתחה במשך חמש מאות שנה ומעלה, על שלל מסורותיה וחידושיה, סוגיה ותכניה, מקצביה ותבניותיה. זוהי שירת בת לשירת תור הזהב בספרד ועם זה בעלת ייחוד, עצמאות ויופי משלה.

פרופסור אפרים חזן, יליד ג'רבה, תוניסיה, הוא מרצה לספרות העברית ולשון העברית באוניברסיטת בר-אילן, מנהל המרכז לחקר שירת הקודש וחבר האקדמיה ללשון העברית.
מספריו: שירי פרג'י שוואט, פיוטי רבי משה בוג'נאח איש טריפולי, תורת השיר בפיוט הספרדי ועוד. פרופסור חזן הוא מחברם של מחקרים רבים בשירה ובפיוט של יהודי צפון אפריקה ובפואטיקה של שירת ספרד, שנכתב תוך שימוש משולב בכלים ספרותיים ולשוניים.