חדש על המדף

לחלק את הארץ: על שיטת החלוקה האזורית ועל אודות צדק חלוקתי
לקטלוג עורך: ארז כסיף
לחלק את הארץ: על שיטת החלוקה האזורית ועל אודות צדק חלוקתי
בשישים שנותיה ידעה מדינת ישראל למעלה משלושים!!! ממשלות. אי היציבות השלטונית מהווה איום של ממש על יציבות המשטר הדמוקרטי בישראל ומקשה עד למאוד על תפקודן היעיל של רשויות השלטון. רשות מצבעת שתוכל למשול ביעילות, לנהל מדיניות ארוכת טווח ולקדם הלכה למעשה אינטרסים ציבוריים יאה אמנם לכל מדינה דמוקרטית, אך נדמה שהיא חיונית במיוחד למדינת ישראל לנוכח משבר המשילות הפוקד אותה בשנים האחרונות.

התורמים לאסופת מאמרים זו שקיבץ ד"ר ארז כסיף, מצביעים על שיטת הבחירות הארצית-יחסית הנהוגה בישראל כמכשול משמעותי ביותר המונע את כינונן של ממשלות יציבות המתפקדות ביעילות, ונוטים להציע כחלופה לשיטה זו את שיטת הבחירה האזורית.

אסופת המאמרים מחולקת לארבעה שערים, וכל אחד מהם מטפל בהיבט אחר של סוגיית הבחירה האזורית:
1. היבטים ערכיים-פילוסופיים של שיטות בחירה בראי הרעיון המדיני.
2. היבטים אמפיריים כלליים הנוגעים לנושא שיטות הבחירה.
3. סוגיות ספציפיות הקשורות לשאלת ישימותה של שיטת החבירה האזורית במדינת ישראל.
4. דיון בנושא שיטת הבחירות שהציע אהרון נתן: שיטת 'הייצוג השלם', כפתרון ראוי למשברי משילות של מערכות פוליטיות.

כל אזרח ישראלי אכפתי, כל סטודנט העוסק בלימוד מדעי-המדינה, היסטוריה, תקשורת וסוציולוגיה פוליטית, וכן כל אדם סקרן ונאור באשר הוא, יכול למצוא עניין רב באסופה זו.