חדש על המדף

זלזול ומתן הכרה: לקראת תיאוריה ביקורתית חדשה
לקטלוג אקסל הונת
זלזול ומתן הכרה: לקראת תיאוריה ביקורתית חדשה
במשבר הכלכלי החריף ששוטף את העולם נחשפו חולשותיו של הניאו-ליברליזם, אשר בשם אינדיווידואליזם קיצוני מבטל את ערכי הסולידריות החברתית ומשחרר את השלטון מאחריות לרווחת האזרחים. בנסיבות אלה מעמיד אקסל הונת, שהוא מממשיכיה הבולטים של אסכולת פרנקפורט ואחד ההוגים המדיניים-חברתיים החשובים בימינו, תפישה אלטרנטיבית לסדר היום הציבורי.

בניגוד להוגים אשר מפתחים תיאוריות מופשטות של זכויות וצדק, הונת שואב את אבני הבניין של תורתו הפוליטית-מוסרית מהוויית היום-יום בחברה הקפיטליסטית במאה ה-21. מאמריו עוסקים, בין היתר, ביחסי אהבה, בדרישות הסותרות הנתבעות מהעובד במקום העבודה, בהשפלה עקב גזענות ואפליה, ובפרדוקסים שהניאו-ליברליזם נקלע אליהם בניסיונו למסד את האינדיווידואליזם בתור חזות הכול. במרכז כתביו של אקסל הונת עומד הניסיון להבין את הדקדוק המוסרי של סכסוכים חברתיים, והתנאים והכללים שיכולים לאפשר קיום חברתי משותף שניתן להגדירו גם כאתי.

קובץ זה מאגד בתוכו חמישה מאמרים מאת אקסל הונת, וכן הקדמה מאירת עיניים מאת ז'וזה ברונר , וכל אלה מציגים, לראשונה בעברית, סקירה מקיפה ומבחר מייצג מעבודתו של הונת, פרופסור לפילוסופיה חברתית וראש המכון למחקר חברתי בפרנקפורט.