חדש על המדף

תקשורת ויהדות: אסופת מאמרים
לקטלוג עורכים: ד
תקשורת ויהדות: אסופת מאמרים
תקשורת ההמונים נודעת כאחד הגורמים המשפיעים ומעצבים את סדר יומו של היחיד והציבור. בפתח המאה ה-21 ניתן לציין את מידת הצריכה של התקשורת ההולכת ועולה במקביל להתקדמות הטכנולוגיה המהירה בתחום זה. בד בבד, ניתן להצביע על שורה של תופעות המתפתחות והולכות בחברה הדתית בישראל בשנים האחרונות. הנגישות הגדלה לתכנים ולתרבויות באמצעי התקשורת השונים, מעיתונות הכתובה ועד האינטרנט, יחד עם התגברות המעורבות של רבים מהציבור הדתי-לאומי בתעשיית התקשורת יוצרים מפגש מרתק. יש שיאמרו כי הוא עלול להסתיים בהתנגשות ציביליזציות, ויש שיאמרו כי אלו השניים עשויים וחייבים למצוא את עמק השווה ביניהם, כפי שנעשה עד היום בתחומים אחרים.

בספר זה נעשה ניסיון להציג את המציאות המשתנה לנגד עינינו לטובת מי שאינו מצוי בנבכי החברה הדתית, לחלוק רשמים אישיים של עיתונאים דתיים, ולפרוס דיונים פילוסופיים והלכתיים במגוון נושאים הנוגעים לתקשורת המונים.