חדש על המדף

באר שבע : מטרופולין בהתהוות
לקטלוג יהודה גרדוס ואסתר מאיר- גליצנשטיין
באר שבע : מטרופולין בהתהוות
באר שבע ואזורה הם בשלבים מוקדמים של התפתחות מטרופולינית. במטרופולין המתהווה, הרביעית בגודלה במדינה, מתגוררים כיום למעלה מחצי מיליון נפש, מתוכם מונה האוכלוסייה הבדווית כ-170,000 איש. העיר המרכזית במטרופולין העתידי היא באר שבע על 200,000 תושביה. בשנת 2020 תמנה אוכלוסיית המטרופולין כמיליון איש. יהיה זה מרחב עירוני דו-לאומי ורב תרבותי שבו תתגוררנה זו לצד זו תרבויות שונות ומגוונות.

הספר מקבץ בתוכו מחקרים, המציגים פסיפס זהויות תרבותיות במרחב המטרופוליני המתהווה. בבאר שבע קיים מפגש דרמטי בין תרבויות שאין דומה לו בעוצמתו ובחדותו במדינה; מפגש בין אוכלוסיה יהודית על גווניה השונים לבין אוכלוסיה בדווית מוסלמית שרובה עדיין מסורתית ושבטית הנתונה להשפעות ושינויים; מפגש בתוך האוכלוסייה היהודית בין עולים מברה"מ לשעבר, השומרים עדיין על שפתם ותרבותם החילונית לבין עולי ארצות המזרח שהגיעו לעיר בשנות ה-50 וה-60 וחלקם הגדול שומר על חיי מסורת יהודיים. מפגשים אלה באים לידי ביטוי בדפוסי ההצבעה: ש"ס כיום היא המפלגה הגדולה במגזר היהודי במטרופולין ובהפרש קטן אחריה נמצאת ישראל ביתנו, שתי מפלגות סקטוריאליות המייצגות את שתי התרבויות הדומיננטיות הללו. זו החילונית וזו המסורתית. במגזר הבדווי המוסלמי שולטות המפלגות הלא ציוניות כמו רע"ם ובל"ד, כשמר"צ הציונית מקבלת אחוזים בודדים בלבד.

בספר תמצאו גם מאמרים העוסקים בתכנון העיר והמטרופולין, סקירה ארכיאולוגית של 7,000 שנות האזור ומאמר על דיוקנה של באר שבע במקרא.