חדש על המדף

אקדמאיות ערביות בשוק העבודה
לקטלוג חוקר: יאסר עואד
אקדמאיות ערביות בשוק העבודה
מתוך ההקדמה

כשהתחלנו בשנת 2005 את פרויקט "נשים ותעסוקה" בעמותת נשים נגד אלימות, התבססנו על האמונה שיישום זכות העבודה יכול לתרום לקידום מעמדן הכלכלי והחברתי של הנשים, ומתוך כך למעמדה של האוכלוסייה הערבית כולה.

כדי לבסס את עבודתנו על נתונים אמיתיים ערכנו את המחקר הראשון: "בשולי השוליים: תעסוקת נשים" שסקר את המכשולים העומדים בפני נשים ערביות בצאתן לעבודה. המחקר העלה כי האחוז הנמוך של נשים ערביות בשוק העבודה הוא תוצאה של מדיניות מתמשכת של אפליה בתקציבים ובהשקעה באוכלוסייה הערבית. מדיניות זו היא הגורם העיקרי למצב הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, וודאי למצבן של הנשים הערביות.

מדיניות ממשלתית מפלה זו יצרה מחסור באזורי תעסוקה, האמורים למשוך נשים וגברים להשתלב בשוק העבודה; מחסור בתחבורה ציבורית המותיר כפרים שלמים בלי כל תחבורה ציבורית ומקשה על ניידות נשים בכפר ומחוצה לו; מחסור במסגרות לגיל הרך ביישובים ערביים במימון משרד התמ"ת; בנוסף, ההכשרות המקצועיות המוצעות אינן רלבנטיות לשוק העבודה.

למרות זאת, רבים עדיין מחזיקים בדעה כי הסיבה העיקרית לאי-השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה היא מוסכמות חברתיות מסורתיות, ונטען כי התרבות היא המכשול העיקרי בפני יציאת נשים לעבודה.

במחקר "בשולי השוליים: תעסוקת נשים" התגלה כי 40% מהאקדמאיות הערביות אינן עובדות. אלה נשים שרכשו השכלה אקדמאית ועברו את כל המכשולים במטרה לפתוח דלתות בשוק העבודה, כיוון שהאמינו כי ככל שעולה רמת ההשכלה עולה גם הסיכוי לעבודה טובה ומכניסה יותר.

המחקר שבידיכם הוא המחקר הראשון שמתייחס לבעיית האבטלה של אקדמאיות ערביות, ומבקש לברר את סיבותיה ונסיבותיה: מדוע תעודה אקדמית אינה מבטיחה עבודה, ואילו צעדים יכולים להביא לשילוב אקדמאיות ערביות בשוק העבודה. [...]