חדש על המדף

נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21
לקטלוג עורכים: דינה פלדמן, יעל דניאלי-להב, שמואל חיימוביץ'
נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21
בעשור האחרון, מאז חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגלות, התשנ"ח 1998, עוברת החברה הישראלית מהפכה משמעותית שנוגעת למציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות בישראל. עיקרה – יישום זכויות אדם שנוגעות לכל תחומי החיים, על בסיס של שוויון הזדמנויות והכרה בערך ההשתתפות הפעילה והתורמת של אנשים עם כל מגוון המוגבלויות. אחד האמצעים המרכזיים לקידום ההשתלבות וההשתתפות הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה הוא הבטחת זכותם לנגישות ולהתאמות במבנים, תשתיות סביבה ושירותים ציבוריים, קיימים וחדשים כאחד. תיקון מס' 2 לחוק השוויון (התשס"ה-2005) המכונה 'פרק הנגישות' מסדיר תחום זה, אשר אמור בתוך עשור מיום חתימת התקנות לצדו לשנות את המציאות הישראלית ללא הכר.

נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מופקדת על קידום החזון החברתי, והיא שהפיקה ספר זה במטרה לאפשר לציבור הרחב להיחשף להיבטים המגוונים של תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בישראל.

הספר שלפנינו הנו ראשון מסוגו בעברית, והוא עוסק בתיאור העשייה בישראל מנקודת מבטם של מעצבי מדיניות, אנשי מקצוע ופעילים מקרב אנשים עם מוגבלות.

בספר שישה שערים:
1. נגישות וזכויות אדם;
2. נגישות והחברה האזרחית;
3. נגישות מבנים, תשתיות, סביבה ושירות;
4. נגישות והזכות לשיקום;
5. נגישות והזכות לחינוך, השכלה והכשרה;
6. נגישות והזכות לתעסוקה.

עורכי הספר הם:
ד"ר דינה פלדמן , נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, במשרד המשפטים; אדריכלית יעל דניאלי להב , יועצת לנציבות בתחום הדרכה והכשרות בנגישות; אדריכל שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות.