חדש על המדף

אסלאמיות אנטישמית כמכשיר פוליטי
לקטלוג יוסף בודנסקי
אסלאמיות אנטישמית כמכשיר פוליטי
האנטישמיות - הווי אומר אנטי- יהודיות ואנטי- יהדות, הולכת ומחריפה בכל רחבי העולם המוסלמי. המשמעות של אנטי- יהודיות ואנטי- יהדות ארסיות אלה היא שסוג זה של אנטישמיות מרחיק לכת מעבר לשנאה שהוא דוגל בה. בעולם המוסלמי של ימינו, האנטי יהודיות והאנטי יהדות מהוות מכשיר פוליטי מרכזי הן בידי ממשלותיהן של המדינות המוסלמיות והן בידי ארגוני טרור אסלאמיים, כדי לגייס את כל האזור להשמדתה של ישראל, בלי כל קשר לאמנות דיפלומטיות, ובכלל זה "תהליך השלום" הנוכחי. מנהיגי הממשלות וארגוני הטרור כאחד מנצלים את השיסוי האנטישמי כמכשיר תכליתי ביותר להסתה פופוליסטית, במטרה להגיע אל השכבות העממיות - הרחוב הערבי - ולהשיג תוצאות. המכשיר הזה תכליתי במיוחד כאשר ממשלות של מדינות צריכות להתעלם ממדיניות מוצהרת (שנכפתה על- ידי התנאים הבינלאומיים) ולהפוך אותה על פיה. עם התפשטותו והתרחבותו של האסלאם המיליטנטי הקיצוני, ימשיכו האנטי- יהודיות והאנטי-יהדות להחריף בעולם המוסלמי. האנטי- יהודיות והאנטי- יהדות ימשיכו אפוא להיות מכשיר רב- עוצמה בידי ממשלות ברחבי כל העולם המוסלמי.

יוסף בודנסקי הוא הממונה על המחקר באגודה למחקרים אסטרטגיים בינלאומיים (ISSA), והוא גם הממונה על כוח המשימה לעניין הטרור והלחמה הלא- קונוונציונלית מטעם הקונגרס האמריקני. נוסף על כך הוא משמש יועץ מיוחד בנושאי טרור בינלאומי למרכז פרימן למחקרים אסטרטגיים. כן הנו עורך בכיר לקבוצת המו"לות על ביטחון וענייני חוץ. יוסף בודנסקי הוא מחברם של שבעה ספרים קודמים:
Target America ; Terror ; Crisis in Korea ; Offensive in the Balkans ; Some Call it Peace ; Arafat's "Peace Process" וכן ; Bin Laden: The Man Who Declared War on America וכן מספר פרקים בתוך ספרים אחרים, ערכים באנציקלופדיה הבינלאומית לענייני צבא וביטחון, ומאמרים רבים בכתבי-עת שונים, וביניהםGlobal Affairs, Jane's Defense Weekly, Defense & Foreign Affairs, Strategic Policy, נתיב, וכן ביזנס ויק.