חדש על המדף

קולות מגן עדן: האבולוציה של קולות ההבעה לכלל שפה
לקטלוג יאיר שימרון
קולות מגן עדן: האבולוציה של קולות ההבעה לכלל שפה

כיצד החל האדם לדבר? היוונים הקדמונים כינו את האדם "חיה מדברת".
כיצד הפכו קולות ההבעה לשפה? הראיות מעידות שבהכרח החל הדיבור בקולות הגרון, ואילו הגאי החלק הקדמי של הלשון התפתחו מאוחר. המילים בכל השפות כיום, הן תולדת העתקת הדיבור מהגרון אל קדמת הפה.

יצירת משמעות היא עיקרו וליבו של הדיבור, ולא שום היבט דקדוקי. שורשי מילים רבות הם מעין "מאובנים תחביריים", כשם שהגאי הגרון, שאבדו ברוב השפות, והגאים נוספים ששרדו רק בשפות מעטות, הם בבחינת "מאובנים פונטיים".

תיאור אבולוצית השפה חייב יותר מכל להסביר כיצד נשתנתה פעולת המבע הקולי מקולות קופיים להגאי דיבור. עד כה אין המחקר מכיר במרכזיותו של היבט זה, והוא מרבה בויכוחי סרק על "מולדות השפה" . אולם התיאוריה המוצגת כאן עתידה להיות לרובד תשתית של מחקר הלשון, אולי רק לאחר שתיכתב פעם נוספת בקווי המתאר העקרוניים המוסברים בספר זה.


יאיר שימרון, התמחה בבלשנות ובלשון עברית, ועוסק במחקר אובולצית השפה. זה הוא ספרו השני, המרחיב, מפתח ומעמיק את התיאוריה המקורית שהוצגה לראשונה בספרו "כיצד נתהוותה השפה וכיצד העברית"(צ'ריקובר 2000).