חדש על המדף

קשה אך יציב
לקטלוג עורך : יחזקאל רחמים
קשה אך יציב

ב-4 בינואר 2006 אושפז ראש הממשלה אריאל שרון בבית החולים "הדסה" עין-כרם, בפעם השנייה בתוך כשבועיים וחצי. לאחר שמצבו נבדק יצא פרופ' שלמה מור-יוסף, מנכ"ל המרכזים הרופאים של "הדסה", אל כלי התקשורת שהמתינו בציפייה דרוכה מחוץ לבית החולים והודיע: "האבחנה היא אירוע מוחי משמעותי".
אשפוז ראש הממשלה שרון עמד, כצפוי, במרכז ההתעניינות התקשורתית. הערוצים השונים פתחו בשידורים רצופים והתפתח דיון תקשורתי - רפואי רב מלל. הדיון, בהשתתפות מומחים ופרשנים, עסק בבעיה הרפואית, בדיוק האבחנה, באיכות ההחלטות הרפואיות ובטיב הטיפול שניתן לראש הממשלה. באווירה הקשה נשאלו גם שאלות על אופי הסיקור, על אופן מסירת המידע לציבור ושאלות אתיות מתחומי הרפואה והתקשורת.

חוברת זו מבוססת על דברים שנישאו ביום עיון שהתקיים ב - 6 במרץ 2006 באוניברסיטת תל-אביב תחת הכותרת "התקשורת, הרופאים ומחלות מנהיגם" . יום העיון עסק בקשר שבין התקשורת, הרפואה והפוליטיקה, על רקע פרשת מחלת ראש הממשלה שרון, והשתתפו בו "שחקנים" מרכזיים שפעלו בפרשה ושמייצגים צדדים בה. בין היתר, שיתף פרופ' שלמה מור-יוסף את הציבור לראשונה, ובאופן מרתק ביותר, בפרספקטיבה שלו לאירועים.
המתדיינים עסקו בדילמות העולות בסיקור בריאות מנהיגים ובניגוד שבין סודיות רפואית לבין חופש המידע. כמו כן נשאל, האם הביקורת בתקשורת הייתה מוגזמת? האם הוצג מצג שווא בנוגע למצבו הבריאותי של ראש הממשלה? האם הייתה בסיקור פגיעה מוגזמת בפרטיותו של אריאל שרון? והאם יש צורך בכללים המסדירים מסירת מידע בנוגע לבריאות ולחולי של אנשי ציבור?