חדש על המדף

הספרות העממית היהודית
לקטלוג דן בן עמוס
הספרות העממית היהודית

הספר הספרות העממית היהודית סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו . הנחת היסוד לסקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתית,המתרחש ממילא עם היווצרותם של אמצעי תקשורת חדשים. תהליך זה כרוך בבקרה חברתית ומכוון למטרות אידיאולוגיות, דתיות,ספרותיות מסחריות או מדעיות. מתעדי הספרות שבעל פה בכל דור ודור פועלים כמתווכים תרבותיים המעצבים את המסורת לדורות הבאים; הם בוררים ומשמרים את הספרות שבעל פה. לכן בעוד שחלק מהספרות הזו הופך למסורת מבוקרת, חלק אחר ממשיך להימסר בעל פה וחלק נעלם בנבכי ההיסטוריה.

לעתיקותה של הספרות העממית יש מקבילות בספרויות של עמים אחרים, ויש אף עתיקות ממנה. אלא שזו היהודית מתייחדת בהמשכיות היסטורית של זהות לאומית וגיבוש מוקדם של מסורת דתית וחברתית וכינונה במרכז החיים הקהילתיים. נוסף על כך תרמה הפזורה היהודית לגיוונה הלשוני והתרבותי של ספרות זו. בני עדות שונים מתעדים את מסורותיהם, חוקרי פולקלור מתעדים אותן למען מטרות מדעיות וסופרים ומשוררים -מטרותיהם אומנותיות. כל אלה מייצגים את הנאמר,המסופר והמושר בחברות היהודיות באופן מרבי.


פרופ' דן בן עמוס מלמד בתוכנית לפולקלור ובחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת פנסילבניה. הוא תרגם לאנגלית את 'שבחי ה בעש"ט' ( יחד עם פרופ' זרום מינץ) , עדכן את המהדורה האנגלית של 'ממקור ישראל ' מאת מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי) וכתב על מספרי סיפורים מבנין (ניגריה) ועל סוגיות בתיאוריה של פולקלור.