חדש על המדף

לא לשם שעשוע בלבד: היסטוריוגרפיה יוונית
לקטלוג עורך: דוד אשרי
לא לשם שעשוע בלבד: היסטוריוגרפיה יוונית
ההיסטוריון היווני הדגול הרודוטוס אומר בפתח ספרו שהוא כותב 'כדי שלא ימחק הזמן את מעשיהם של בני האדם, וכדי שלא יישארו המפעלות הגדולים המעוררים פליאה שעשו היוונים והברברים בלא תהילה'. אך כתיבת ההיסטוריה היא לא סתם תיעוד של העבר או עיסוק במסורת; כתיבת ההיסטוריה היא חקר ביקורתי של העבר, ושני תנאים נדרשים להתהוותה: א. מטרה מעשית, מדוע ידיעת העבר חשובה לנו היום; ב. גישה ביקורתית למקורות המידע. התנאים האלה התמלאו ביוון העתיקה - ההיסטוריונים העתיקים הם שהשפיעו על הכתיבה ההיסטורית האירופית המודרנית. רבות מהידרשויות היסוד שלנו אל העבר מבוססות על פירושן של הידרשויות היוונים אל העבר; הידע שלהם הוא הידע שלנו, אבל חקירתו מיוסדת בהכרח גם על תפיסתנו המודרנית בדבר מטרתה של כתיבת ההיסטוריה היום ושיטותיה.

הספר הוא אסופת מאמרים מאת גדולי החוקרים של ההיסטוריוגרפיה היוונית העתיקה בישראל ובעולם, מכלול שנדרש להיסטוריונים היוונים החשובים, להשקפותיהם על חקר ההיסטוריה, לשיטותיהם ולדרכי כתיבתם. ההיסטוריון היווני תוקידידס ייעד, לדבריו, את ספרו למדינאים, למחוקקים ולמצביאים לעתיד לבוא, לעיון וללמידה כיצד לנהוג וממה להימנע כדי שלא לחזור על טעויות העבר. לא לשם שעשוע בלבד כתב את ספרו - ואנחנו, שקיבלנו את דעתו קראנו כך לספרנו.


עורך הספר, פרופסור דוד אשרי ז"ל (2000-1925), היה חוקר ההיסטוריוגרפיה היוונית, בעל שם בין-לאומי, בכיר חוקרי ההיסטוריה העתיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים.