האוניברסיטה הפתוחה

(630)

לתשומת ליבכם,
השיבוץ למרכז הלימוד בתל אביב הוא טכני בלבד!
מפגשי הקבוצה אליה תשובצו יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב (קמפוס רמת אביב/אליאנס/ תיכון חדש/הכפר הירוק). השיבוץ הסופי למרכז לימוד ישלח אליכם בלוח המפגשים לקראת פתיחת הסמסטר.

סמסטר 2018ב

קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 01
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 60
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 61
96293 אימון בלמידה בביולוגיה, תכנית כוללת 30 ו 14:15-11:15
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 02 ג 21:30-19:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 61 ג 12:00-09:30
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 60 ה 12:30-10:00
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20112 צומח וצמחים 01 א 20:00-17:00
20113 יסודות הפיסיקה א 10 ב 17:00-14:00
20114 יסודות הפיסיקה ב 10 ב 17:00-14:00
20116 עולם הכימיה 10 ב 16:00-14:00
20116 עולם הכימיה 81 ג 19:00-17:00
20118 ביולוגיה כללית א 10 ב 17:00-14:00
20119 ביולוגיה כללית ב 82 ד 20:00-17:00
20119 ביולוגיה כללית ב 83 ד 20:00-17:00
20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב 10 ב 16:30-13:30
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית 81 ב 21:00-18:00
20220 החרקים 70 א 21:15-18:15
20237 עולם החיידקים 01 ג 20:00-17:00
20252 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי 01
20313 רביית היונקים 01 ב 20:00-17:00
20322 אימונולוגיה 01 ב 20:00-17:00
20397 אבולוציה 01 א 19:00-17:00
20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה 01 א 19:00-17:00
20404 כימיה אי-אורגנית 81 ב 21:30-19:00
20437 כימיה כללית 10 ב 15:15-12:15
20437 כימיה כללית 40 ו 12:00-09:00
20470 כימיה כללית א 10 ב 16:30-14:00
20480 כימיה כללית ב 82 ב 18:30-16:00
20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב 01 א 21:00-19:00
20490 כימיה כללית ב לביולוגים 82 ב 18:30-16:00
20917 מבט על ננו-חומרים 01 ג 19:00-17:00
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10153 מבוא לאנתרופולוגיה 10 א 11:00-09:00
10161 מבוא לחשיבה חברתית 81 ב 21:00-19:30
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10 ה 11:00-08:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 01 א 21:30-19:00
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 81 א 21:30-19:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 10 ב 10:30-08:30
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה 10 ב 13:00-11:00
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה 01 ג 21:00-18:00
10390 מלחמה ואסטרטגיה 01 ג 20:30-18:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10 א 12:00-09:00
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי 10 ג 11:15-08:15
10482 עולם במלחמה 1945-1900 01 ג 19:00-17:00
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 01 ד 19:00-16:00
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 81 ד 21:30-19:30
10532 תקשורת כתרבות 10 ג 10:15-08:15
10532 תקשורת כתרבות 81 ד 19:00-17:00
10583 ספורט וחברה 10 ג 15:00-13:00
10611 מבוא למחשבה מדינית 10 ב 11:00-08:30
10611 מבוא למחשבה מדינית 40 ו 12:00-09:30
10612 תקשורת המונים בישראל 10 א 11:00-09:00
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 01 ד 19:30-17:00
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 81 ד 21:15-19:15
10723 מדיניות ציבורית 01 א 19:00-16:00
10758 שיח התקשורת 10 א 13:30-11:30
10775 יסודות המחקר הכמותי ב 10 ב 13:30-10:30
10790 המשפט המינהלי של ישראל 01 ה 21:00-18:00
10802 משפט השלטון המקומי בישראל 01 ב 19:30-17:00
10978 אוכל, חברה ותרבות 01 ה 20:30-18:00
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 01 ג 20:30-17:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 01 ג 20:30-17:30
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 01 א 20:30-17:30
12016 דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון 01 ב 21:00-18:00
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות 30 ו 14:30-11:30
12042 סוגיות במדיניות ציבורית 01 ב 21:00-18:00
12049 סמינר מחקר: פוליטיקה כלכלה וגלובליזציה 01 ג 20:00-17:00
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות 01 ה 18:00-16:00
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) 01 ג 20:45-17:45
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) 02 ג 20:45-17:45
14211 תרבות פופולרית 01 ד 20:15-18:15
14213 מדע ותרבות 01 ד 18:00-16:00
69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות 01 א 19:00-16:30
91447 סדנה לעבודה אמפירית: תרבות תקשורת ופנאי 01 ה 19:00-17:00
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10104 פסיכולוגיה חברתית 01 ב 18:00-15:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 10 ב 13:30-11:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 40 ו 11:30-09:00
10125 פסיכולוגיה בחינוך 10 ד 11:00-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 10 ה 12:00-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 40 ו 12:00-09:00
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 10 ג 10:30-08:30
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:00
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 81 ב 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 01 ג 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 10 ד 14:00-11:30
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 81 ה 21:15-19:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 81 ב 21:15-18:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 10 ג 14:00-11:00
10286 רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 60 ד 11:00-08:30
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 81 ד 21:15-19:15
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 01 א 21:15-19:15
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 10 ד 15:30-13:30
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 60 ג 14:30-12:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 01 ב 18:30-15:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 02 ב 21:30-18:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 60 ד 14:00-11:00
10527 ליקויי למידה 81 א 19:00-17:00
10527 ליקויי למידה 10 ד 12:00-10:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 א 19:00-17:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 81 ג 19:00-17:00
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 60 א 14:00-11:00
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות 40 ו 11:00-09:00
10575 הזדהות עם קבוצות 60 א 14:00-11:00
10575 הזדהות עם קבוצות 01 ב 19:00-16:00
10593 ליקויי קריאה 01 א 20:30-18:00
10593 ליקויי קריאה 60 ג 11:00-08:30
10619 פסיכופתולוגיה 10 ד 11:00-09:00
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים 01 ד 21:15-19:15
10765 פילוסופיה של החינוך 10 ה 13:30-11:30
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה 01 ב 19:30-16:30
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 60 ב 11:30-09:00
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 01 ה 21:30-19:00
10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים 10 ב 14:00-12:00
10941 מוח וקוגניציה 01 ה 20:30-18:00
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן 01 ה 21:00-18:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 10 ד 11:00-08:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 11 ד 14:30-11:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 11 ג 14:30-11:30
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 40 ו 11:15-08:15
55476 אוריינות מחקר בחינוך 01 א 19:00-16:30
91442 סדנה לעבודה אמפירית: הזדהות עם קבוצות 30 ו 11:30-08:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 01 א 21:30-19:00
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 02 ד 21:30-19:00
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 30 ו 11:00-08:30
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 01 ב 19:00-16:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 01 א 21:00-18:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 30 ו 12:00-09:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 01 א 21:30-19:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 02 ד 21:30-19:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 30 ו 11:00-08:30
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 60 ג 14:00-11:00
91475 סדנה ליקויי למידה 30 ו 11:30-08:30
91480 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויים בחשבון 01 ב 19:00-16:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 30 ו 12:00-09:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 31 ו 12:00-09:00
91509 התמחות המיספריאלית בעיבוד רגשות 01 ד 18:00-15:30
מתמטיקה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
04101 אשנב למתמטיקה 10 ג 11:00-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10 ג 10:30-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 82 ה 20:30-18:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 40 ו 12:30-09:30
20109 אלגברה לינארית 1 10 א 14:30-11:30
20109 אלגברה לינארית 1 11 ב 17:00-14:00
20109 אלגברה לינארית 1 83 ד 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 82 ה 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 40 ו 11:00-08:00
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 01 ד 21:15-19:15
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 84 א 21:00-18:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 10 ד 11:00-08:00
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 11 א 11:30-08:30
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 83 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 03 ג 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 41 ו 11:00-08:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 10 ב 17:00-14:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 11 ב 17:00-14:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 81 ד 21:00-18:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 40 ו 14:15-11:15
20476 מתמטיקה בדידה 10 ב 11:30-09:00
20476 מתמטיקה בדידה 11 ב 16:30-14:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 60 ב 17:00-14:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 01 ד 21:00-18:00
20525 מבוא לאנליזה פונקציונלית 01 ב 20:00-18:00
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 10 ג 14:30-11:30
30204 הסקה סטטיסטית 10 ב 14:00-11:30
מדעי המחשב
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20272 מערכות ספרתיות 82 ה 19:00-17:00
20373 סמינר במערכות מידע 60 ג 10:00-08:30
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 10 ב 13:00-10:00
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 11 ב 13:00-10:00
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 01 ב 20:30-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 10 א 13:00-10:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 85 א 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 01 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 02 ב 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 83 ב 20:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 82 ג 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 81 ד 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 03 ה 19:15-17:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 04 ה 21:30-19:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 84 ה 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 30 ו 10:30-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 31 ו 12:45-10:45
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 41 ו 11:15-08:15
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 01 א 19:00-17:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 81 ג 19:00-17:00
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 01 א 21:15-19:15
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 81 ג 21:15-19:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 02 ד 20:30-18:00
20465 מעבדה בתכנות מערכות 04 ד 18:00-15:30
20465 מעבדה בתכנות מערכות 40 ו 10:45-08:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 41 ו 13:45-11:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 82 ה 21:15-19:15
20478 יסודות התכנות בשפת Java 01 ב 21:00-18:30
20478 יסודות התכנות בשפת Java 10 ד 16:00-13:30
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 02 ב 21:00-19:00
20551 מבוא לבינה מלאכותית 81 א 21:30-19:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 81 ג 21:00-18:30
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם 01 ד 21:00-17:00
20562 גרפיקה ממוחשבת 01 א 20:00-17:00
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות 81 ב 21:00-18:00
20905 שפות תכנות 01 ג 21:00-18:30
20906 תכנות מונחה עצמים 01 ב 21:00-18:00
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 01 ב 19:00-16:00
22912 מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת 01 ג 20:00-17:00
22922 אלגוריתמי קירוב 01 ב 19:00-16:00
22923 אבטחת מערכות תוכנה 70 ג 20:00-17:30
22923 אבטחת מערכות תוכנה 01 ד 20:00-17:30
22931 ניהול מיזמי תוכנה 01 ה 20:00-17:30
הנדסת תעשייה וניהול
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה 81 ד 21:00-18:00
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות 60 ד 15:30-13:00
10688 ניהול התפעול 2 01 ד 19:00-16:00
10688 ניהול התפעול 2 10 ד 15:30-13:30
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10 ד 13:00-10:00
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 81 ד 19:00-16:00
10715 חקר עבודה 81 ד 20:00-17:00
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 81 א 21:00-18:00
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 10 ד 13:00-10:00
10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 01
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10148 מוסיקה ממבט ראשון 81 ג 21:00-18:00
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 01 ה 19:00-17:00
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך 01 ג 18:00-16:00
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10 ב 11:00-09:00
10334 העולם בסיפורת 01 ג 18:30-16:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 01 ג 20:00-17:00
10489 יסודות שפת האמנות החזותית 10 ב 12:00-10:00
10489 יסודות שפת האמנות החזותית 01 ה 19:00-17:00
10578 הקולנוע הפלסטיני 01 ג 19:00-17:00
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות 01 ד 21:30-19:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 01 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 10 ב 17:00-14:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 81 ג 21:00-18:00
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895 01 ה 20:00-17:00
10655 הקולנוע כהיסטוריה 01 ג 21:30-18:30
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 01 ד 19:00-16:00
10740 המוסיקה הערבית במזרח התיכון 01 ג 19:00-17:00
10743 מבנים הרמוניים ב 01 ב 19:00-17:00
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 01 ג 19:00-16:00
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת 01 א 19:00-17:00
10785 מוסיקה פופולרית בישראל 01 ג 19:00-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 01 א 19:30-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 81 ה 18:00-16:00
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 81 ד 21:00-18:00
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות 01 ג 17:30-15:30
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות 02 ה 20:15-18:15
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב 01 ה 18:00-16:00
14212 מגדר: תרבות וזהות 01 ה 20:15-18:15
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10423 מבית לאומי למדינה בדרך 81 א 19:00-17:00
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה 01 א 18:00-16:00
10496 מבוא לאסתטיקה 01 ה 17:00-15:00
10924 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי 01 ה 19:00-17:00
12401 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב 70 ב 20:00-17:00
12403 קדושים ומאמינים באסלאם וביהדות 70 ב 20:00-17:00
12404 יהדות פרובנס בימי הביניים 70 ד 20:00-17:00
12407 חברות מוסלמיות בחופי הים האדום 70 ד 20:00-17:00
12408 מומרים וגרים 74 ו 12:00-09:00
המחלקה לניהול ולכלכלה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10126 מבוא למקרוכלכלה 10 ג 11:00-08:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 81 ה 21:00-18:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 40 ו 14:15-11:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 10 ב 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 82 ה 21:15-18:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 40 ו 11:00-08:00
10230 תורת המימון 10 ג 14:30-11:30
10230 תורת המימון 82 ה 20:30-17:30
10230 תורת המימון 40 ו 11:15-08:15
10279 ניהול משאבי אנוש 10 ג 13:30-11:30
10279 ניהול משאבי אנוש 81 ג 21:15-19:15
10280 יסודות החשבונאות 01 א 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 10 ד 11:15-08:15
10280 יסודות החשבונאות 30 ו 11:00-08:00
10280 יסודות החשבונאות 40 ו 11:00-08:00
10281 ניהול השיווק 10 ד 14:00-11:30
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה 10 ה 14:45-11:45
10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10 ה 14:00-12:00
10430 התנהגות ארגונית-מיקרו 10 ב 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית-מיקרו 81 ב 21:30-19:00
10434 התנהגות ארגונית-מקרו 01 ד 21:30-19:00
10517 ניהול בין-לאומי 75 א 18:00-15:30
10517 ניהול בין-לאומי 01 ד 21:00-18:30
10517 ניהול בין-לאומי 40 ו 14:00-11:30
10523 מוסר ועסקים 81 א 21:30-19:00
10549 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות 40 ו 11:00-08:00
10556 מסים ב 40 ו 14:30-11:30
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 81 א 21:15-19:15
10627 תורת המחירים א 81 א 20:00-17:00
10628 תורת המחירים ב 10 ה 11:30-08:30
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע 81 ה 21:00-19:00
10666 מסים א 01 א 21:00-18:00
10666 מסים א 40 ו 14:15-11:15
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 40 ו 11:00-08:00
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 40 ו 14:30-11:30
10706 חשבונאות פיננסית א 81 ה 21:15-18:15
10720 חשבונאות פיננסית ב 82 ה 21:15-18:15
10735 מבוא למשפט ויסודות המשפט 40 ו 14:00-11:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10 ה 13:00-10:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 30 ו 11:00-08:30
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 81 ה 19:00-17:00
10908 ניהול אסטרטגי 40 ו 11:30-08:30
10910 דוחות כספיים מאוחדים 40 ו 11:00-08:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 01 א 18:30-16:00
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת 40 ו 14:30-11:30
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 81 ג 20:30-18:00
13002 חשבונאות למנהלים 03 ד 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 30 ו 12:00-09:00
13003 שיווק 02 ב 21:00-18:00
13003 שיווק 30 ו 11:00-08:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 03 ג 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 30 ו 11:00-08:00
13005 ניהול פיננסי 01 א 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 61 ג 17:30-14:30
13005 ניהול פיננסי 30 ו 14:30-11:30
13009 חשבונאות ניהולית 01 ב 21:00-18:00
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 01 ד 21:00-18:00
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 01 ב 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 01 ג 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 60 ג 17:30-14:30
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 30 ו 11:00-08:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 01 ה 21:00-18:00
13018 דיני תאגידים למנהלים 01 ה 20:30-18:00
13019 תרבות וניהול 01 ד 20:00-17:00
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 01 ד 20:00-17:00
13023 מנהיגות בארגונים 01 א 21:00-18:00
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 01 א 20:30-17:30
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 74 ו 12:00-09:00
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי 70 א 21:15-18:15
13042 דיני הסחר הבין-לאומי 70 ה 21:15-18:15
13202 סמינר: שוק ההון בישראל 30 ו 11:00-08:00
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים 01 ג 21:00-18:00
13501 סמינר: כלכלת כוח אדם 30 ו 11:30-08:30
13801 סמינר: שווקים אלקטרוניים 01 ג 21:00-18:00
13902 רגשות בארגונים 30 ו 12:00-09:00
91503 סדנה לכתיבת ע"ס במוסר ועסקים 30 ו 12:00-09:00
91604 ביקורת מתקדמת 81 ב 19:15-15:00
91605 שוק ההון 75 ה 20:00-18:00
91606 שינויי מבנה ומיסוי קבלנים 75 ה 17:30-15:30
91607 סוגיות נבחרות במיסים ובביטוח לאומי 75 ה 18:30-15:30
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 01 א 21:00-18:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
היחידה לאנגלית
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
היחידה לאנגלית-קורסים מכינים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 60 ב 11:30-08:30