חיפוש באנגלית אתר הבית האוניברסיטה הפתוחה
מידע על מועדי בחינה של האוניברסיטה הפתוחה

מידע על מועדי בחינה של האוניברסיטה הפתוחה

חיפוש
 


נקההאוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, את תאריכי הבחינות שנקבעו לקורס, גם לאחר פרסומם. המידע הינו כללי ואינו מהווה אסמכתא לזכאות הסטודנט לגשת לבחינה במועדים אלה. ייתכנו הבדלים בתאריכי הבחינות או במספר המועדים בקורס, עבור סטודנטים מסמסטרי לימוד שונים.