אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מעבר למגבלות: טכנולוגיות בשירות אנשים עם צרכים מיוחדים


תאריך:
12/10/2009
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ מרכז צ'ייס
האו"פ שה"ם
האו"פ המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

קבצים נלווים:

  ד"ר סיגל עדן - האו"פ - מרכז צ'ייס , יו"ר מושב ראשון
  ד"ר אורית חצרוני: טכנולוגיה לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים – האמנם? - אוניברסיטת חיפה
  ד"ר עדינה שמיר: אוריינות בעידן טכנולוגי: הספר האלקטרוני ככלי לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים - אוניברסיטת בר-אילן
  ד"ר טלי הימן - האו"פ - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה , יו"ר מושב שני
  ד"ר סיגל עדן: מעבר לתקרת הזכוכית: העצמת אנשים עם צרכים מיוחדים בסיוע טכנולוגי - האו"פ - מרכז צ'ייס , ואוניברסיטת בר אילן
מצגת ד"ר סיגל עדן: מעבר לתקרת הזכוכית: העצמת אנשים עם צרכים מיוחדים בסיוע טכנולוגי - האו"פ - מרכז צ'ייס , ואוניברסיטת בר אילן
  פרופ' תמר וייס: לבד וביחד: טכנולוגיה כמקדמת שיתוף פעולה בין ילדים עם ASD - אוניברסיטת חיפה
מצגת פרופ' תמר וייס: לבד וביחד: טכנולוגיה כמקדמת שיתוף פעולה בין ילדים עם ASD - אוניברסיטת חיפה
  נעמי גפן: הערכה של מדדי הליכה והושבה בילדים בעזרת טכנולוגיה מתקדמת , בית חולים אלין
מצגת נעמי גפן: הערכה של מדדי הליכה והושבה בילדים בעזרת טכנולוגיה מתקדמת , בית חולים אלין