אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הכנס הבינלאומי השנתי הרביעי - כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים


תאריך:
29/12/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר ישי לנדא: לא יבוא עני למלכות האלוהים? על יהודים, נוצרים וקפיטליזם. - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה פרופ' יואב פלד: אנטישמיות כלכלית ברפובליקה הפולנית השנייה. - אוניברסיטת תל-אביב - החוג למדעי המדינה
הקלטה פרופ' דני גוטוויין: קתוליות, אנטישמיות ואימפריאליזם, 1871–1914. - אוניברסיטת חיפה - החוג להיסטוריה של עם ישראל
הקלטה פרופ' מנור מנדל, דיקן המחקר: ברכות. - האו"פ
הקלטה פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה- דברי פתיחה. - האו"פ
הקלטה Professor Francesca Trivellato, Department of History, Yale University - Jewish-Christian Credit Relations and the Economic History of Early Modern Europe , Guest Lecture
הקלטה ר אריה לוין: הקולגיות בעיר ההלניסטית והשפעתן על התארגנות הקהילות הנוצריות במאות הראשונה והשנייה לספירה - חשיבה חדשה - אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לתולדות ישראל
הקלטה ד"ר רבקה ניר: מושב שלישי - דברי פתיחה - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה מר עמית גבריהו: ריבית בין יהודים ונוצרים: נומוס ונרטיב - האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג לתלמוד ולהלכה
הקלטה פרופ' אלינער ברקת: פקיד הסוחרים: שיתוף פעולה כלכלי־חברתי בין יהודים ומוסלמים במצרים בימי הביניים המוקדמים (מאות 12-7) - המכללה האקדמית אחווה
הקלטה Professor Glenn Dynner, Religion Faculty, Sarah Lawrence College New York - Beyond Essentialism: The Case of Jewish-Christian Symbiosis in Eastern Europe , Guest Lecture
הקלטה פרופ' און וינקלר: דת ופריון: הילכו יחדיו? ישראל כדוגמה - אוניברסיטת חיפה - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון
נא ד"ר יוסרי ח'יזראן: מדוע עוזבים הנוצרים את המזרח התיכון? - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות , האו"פ ומכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה ד"ר טל שובל: הַוַקְף בתקופה העות'מאנית: מכשיר רב־שימושי בשירות מוסלמים, מתאסלמים ונוצרים - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה ד"ר אייל ג'יניאו: התפתחות הסחר הבינלאומי בסלוניקי במאה השמונה־עשרה והשפעותיו על עיצוב גבולות עדתיים, חברתיים ומנהליים בעיר נמל עות'מאנית - האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
הקלטה גב' ג'ניפר פוליאקוב-ז'ורוב: "המוצצים את דמנו": דימויים דמוניים של השבטים הטטארים המוסלמים בעיני נוצרים במזרח אירופה, שנחטפו לעבדות בעת החדשה המוקדמת - אוניברסיטת תל-אביב - ביה"ס להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
הקלטה פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים: דברי סיום. - האו"פ