אירועים באוניברסיטה הפתוחה

פרסי נובל 2014 - על מה ולמה? שלום, ספרות וכלכלה


תאריך:
11/12/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ או"פ

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' יוסף ורבין, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה - דברי פתיחה
הקלטה פרופ' גבי סלומון, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה , פרס נובל לשלום 2014: Kailash Satyarthi and Malala Yousafzay
הקלטה פרופ' לנה שילוני, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים , פרס נובל לספרות 2014: Patrick Modiano
הקלטה פרופ' יוסי שפיגל, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל־אביב , פרס נובל לכלכלה 2014: Jean Tirole