אירועים באוניברסיטה הפתוחה

אחריות תאגידית בתעשייה הישראלית: פרקטיקה בליבה האירגונית או פעלול ניהולי


תאריך:
08/12/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה בשיתוף: קרן פרידריך אברט

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה - דברי פתיחה
הקלטה ד"ר וורנר פושרה, מנהל קרן פרידריך אברט ישראל
הקלטה ד"ר ורדה וסרמן, ראש המכון לחקר מדיניות כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' דוד ווגל (Prof. David Vogel), אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה , Corporate Social Responsibility in the Global Economy:
הקלטה פרופ' אביעד בר חיים וד"ר אור קרסין, המכון לחקר מדיניות כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה , מחקר אמפירי ראשון על אחריות תאגידית בתעשייה הישראלית: מנבאים של התנהגות אחראית בתאגיד
הקלטה מר יוסי אקרמן-משרד הכלכלה, ד"ר אוהד קרני-המשרד להגנת הסביבה,מר ניר קנטור-התאחדות התעשיינים,מר עזוז שבתאי-אינדגו hp,גב' רויטל ביתן-אינטל ישראל,גב' אורית נבו-ארגון הגג חיים וסביבה,גב' תמי לפלר-ארגון מעלה , שולחן עגול: האם אחריות תאגידית היא חזון, מציאות או עלה תאנה?
הקלטה ד"ר דניאל מישורי, בית ספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל־אביב , עסקים וסביבה: אגואיזם, אחריות או אתיקה?