אירועים באוניברסיטה הפתוחה

חברה מסורתית בתהליכי שינוי: החוויה של יהודי תימן


תאריך:
20/10/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר חיים סעדון - האו"פ - דיקן הסטודנטים - דברי פתיחה
הקלטה פרופ' קובי מצר - האו"פ - או"פ - נשיא האוניברסיטה-דברי פתיחה
הקלטה פרופ' מוסטפא כבהא - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות - דברי פתיחה
הקלטה ד"ר חיים סעדון - האו"פ - דיקן הסטודנטים
הקלטה גילה בשארי - קטע שירה
הקלטה פרופ' בני נויברגר - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת - מושב ראשון:מהגרים והתיישבות
הקלטה פרופ' רחל שרעבי - אוניברסיטת בר-אילן - נשים יוצאות תימן בהתיישבות בא"י
הקלטה פרופ' מוסטפא כבהא - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת - עיצוב זיכרון והיסטוריה-המקרה הפלסטיני
הקלטה ד"ר ורד מדר - האוניברסיטה העברית בירושלים - ספר זיכרונות של נשים מתימן
הקלטה פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות - דברי סיכום ותודה
הקלטה גילה בשארי - קטע שירה