אירועים באוניברסיטה הפתוחה

ערב עיון לכבוד צאת ספריהם של מתן חרמוני "ארבע ארצות" ומי-טל נלר "ניסויים בחשמל"


תאריך:
29/10/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' אביעד חפץ - האו"פ - סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה ד"ר צחי ויס - האו"פ - המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
הקלטה ד"ר לילך נתנאל - אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה ד"ר חיים וייס - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקלטה ד"ר מתן חרמוני - האו"פ - המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות - קטעים נבחרים מתוך הרומן
הקלטה מי-טל נדלר - האו"פ - המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות