אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הרצאת הפרישה של פרופ' יורם קירש: אחרינו המבול? כלכלת חברת השפע – בעיות ופתרונות


תאריך:
29/09/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה בשיתוף: המחלקה למדעי הטבע והחיים

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' יואב יאיר - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים - דברי פתיחה
הקלטה פרופ' יוסי ורבין - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים
הקלטה פרופ' אביעד חפץ - האו"פ - סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' יורם קירש - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים