אירועים באוניברסיטה הפתוחה

עורכים כסוכני תרבות - אירוע הוקרה לעורכות ולעורכים של האוניברסיטה הפתוחה


תאריך:
06/07/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ או"פ בשיתוף: היחידה לפיתוח אקדמי

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' קובי מצר - האו"פ - נשיא האוניברסיטה הפתוחה , ברכות
הקלטה פרופ' שרה גורי-רוזנבליט - האו"פ - דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה , ברכות
הקלטה ענת גפני - האו"פ , הרצאה-תפקיד העורכים באוניברסיטה הפתוחה
הקלטה ד"ר אבריאל בר-לבב - האו"פ , מצב השדה-שיח עורכים
הקלטה פרופ' מירי אליאב-פלדון - אוניברסיטת תל-אביב , עריכה בתרבות היהודית
הקלטה ד"ר צחי וייס - האו"פ , עריכה בספר הזוהר
הקלטה פרופ' זאב גריס - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , עורכים כסוכני תרבות