אירועים באוניברסיטה הפתוחה

דמוקרטיה מקומית


תאריך:
19/05/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת בשיתוף: בית הספר לשלטון מקומי

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר אתי שריג - דברי פתיחה
הקלטה פרופ' יגיל לוי - הצגת הספר
הקלטה ד"ר איתי בארי - אוניברסיטת חיפה
הקלטה ד"ר ארז צפדיה - ממכללת ספיר
הקלטה ד"ר יצחק דהן - מכללת אחווה
הקלטה פרופ' חאסם חמאיסי - אוניברסיטת חיפה
הקלטה פרופ' אסף מידני - המכללה האקדמית תל אביב
הקלטה פרופ' ערן רזין - האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה שלמה דולברג - דברי סיכום - מנכ"ל מרכז השילטון המקומי