אירועים באוניברסיטה הפתוחה

עיתונות תחת השפעה


תאריך:
30/04/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המרכז ללימודי תקשורת בשיתוף: המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר ערן פישר - דברי פתיחה
הקלטה עוזי בנזימן,פרופ' ירון אזרחי,טל אלכסנדרוביץ' - פאנל
הקלטה אתי אשד,נעמה ריבה ,אירינה שלמור,ארי ליבסקר - פאנל