אירועים באוניברסיטה הפתוחה

יום העיון השביעי בתיאוריה של מדעי המחשב


תאריך:
24/03/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

קבצים נלווים:

הקלטה Greetings:Tamir Tassa - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה Amit Daniely:Amit Daniely - האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה Michel Goemans:Polynomiality for Bin Packing with a Constant Number of Item Types - MIT
הקלטה Orna Kupferman:Formal Verification - Deciding the Undecidable - האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה Manor Mendel:Expanders with respect to Metric Spaces - האו"פ
הקלטה Ely Porat:Group Testing, Compressed Sensing and Algorithmic Applications - אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה Haim Kaplan:Graph Labeling - אוניברסיטת תל-אביב