אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הפלסטינים בחיפוש אחר זהות, ריבונות ומדינה


תאריך:
26/02/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה: פרופ' קובי מצר - האו"פ - נשיא האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה דברי ברכה: פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן - האו"פ - דיקן הלימודים האקדמיים
הקלטה דברי פתיחה: פרופ' אביבה חלמיש - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה פרופ' עמי איילון: החברה הפלסטינית בתקופת המנדט: כותבים, קוראים ומה שביניהם - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
הקלטה פרופ' יוסף נבו (אמריטוס): מנהיגות ומוצא חברתי בחברה הערבית־הפלסטינית בארץ בתקופת המנדט - אוניברסיטת חיפה - החוג להיסטוריה של המזרח
הקלטה ד"ר שרה אוסצקי-לזר: פלסטינים וישראלים: התפתחות נראטיב לאומי ייחודי בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל - מכון ון-ליר, ירושלים
הקלטה דברי סיום: פרופ' מוסטפא כבהא - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות