אירועים באוניברסיטה הפתוחה

(מתקיים ברמת אביב) פמינזם=פציפיזם?


תאריך:
23/02/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה: פרופ' זאב רוזנהק - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה ד"ר אורנה ששון-לוי: מבט פמיניסטי על העדויות של שוברות שתיקה - אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הקלטה יו"ר ומתדיינת: פרופ' תמר הרמן - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' גליה גולן: נשים ושלום – האם יש קשר? - המרכז הבין תחומי הרצליה - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
הקלטה גב' רלה מזלי: לא יודעת אם אני פציפיסטית – הרהורים בקול - סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית
הקלטה דברי תגובה: ד"ר אמירה גלבלום - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת